lunes, 20 de mayo de 2019

BARAKALDOKO UDAL GOBERNUAK HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA GOROSTIZA ZEHARKATZEA BAIMENDUKO DU // EL GOBIERNO MUNICIPAL DE BARAKALDO PERMITIRA QUE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA ATRAVIESE GOROSTIZA


EL GOBIERNO MUNICIPAL DE BARAKALDO PERMITIRA QUE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA ATRAVIESE GOROSTIZA

El Gobierno Municipal ha dado por buena la doble propuesta realizada por el Gobierno Vasco para el trayecto de la Variante Sur Ferroviaria. A pesar de que ambas, generarán graves afecciones a uno de los pocos enclaves naturales que quedan en nuestro municipio, Gorostiza. La primera propuesta, a la cual no se oponen, supondría la construcción de un falso túnel bajo el río Castaños que atravesaría Gorostiza. Para llevar a cabo esta obra, sería necesario desviar el río e incluso secarlo durante un año y medio. Conviene recordar que el río Castaños, a su paso por Gorostiza, es el hábitat natural del Pez Espinoso (Gasterosteus aculeatus), especie catalogada por el Gobierno vasco como “Vulnerable”. Además, de las afecciones medio ambientales, estarían la transformación del paisaje, molestias a los habitantes de la zona, coste económico, etc.
La segunda propuesta, desgraciadamente la más factible, supondría la construcción de un viaducto, cuyo trazado se situaría entre las casas de Gorostiza, rozando incluso   alguna de ellas y la presa del pantano. Esto supondría, volver a perforar la cordillera Sasiburu y sumar una nueva barrera visual (saldría en viaducto) a la que ya supone la infrautilizada Super Sur. No debemos olvidar que al perforar los montes corremos el riesgo de provocar inestabilidades del terreno, alteraciones en los sistemas hídricos subterráneos, etc., además, las infraestructuras lineales suponen, la fragmentación de los hábitats, barreras para el paso de las diferentes especies, contaminación acústica, etc.
 Es una barbaridad para el medio ambiente de nuestro municipio decía Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo en el ya lejano, para ella al menos, año 2015. Pero tan solo año y medio después, en el año 2017, Amaia calificaba la Variante Sur Ferroviaria como; proyecto muy esperado para el desarrollo sostenible de la comarca”. Suponemos que este cambio de opinión se da tras recibir las directrices de altos cargos del partido al que pertenece, el PNV-EAJ. 
La alcaldesa, además de mentir y no defender los intereses de su pueblo, hipoteca medio ambientalmente nuestro pulmón verde, demostrando una sumisión total a su partido. A esto hay que añadirle, que ha olvidado la promesa que hizo al conseguir la alcaldía de trabajar codo con codo con los agentes implicados e interesados en este proyecto. Ya que la mesa de trabajo creada para tratar este proyecto ha sido claramente ninguneada.

Eguzki, junto a la plataforma Barakaldo Naturala entregamos dos alternativas, (ambas soterradas desde el Super Puerto) al proyecto presentado por las instituciones. Estas alternativas fueron fruto del trabajo realizado gracias a una subvención municipal del propio ayuntamiento del Barakaldo en el que participaron mayoritariamente; la empresa de gestión de proyectos medio ambiental Equinoccio Natura, docentes de la UPV expertos en el ámbito ferroviario y la empresa de ingeniería Urakbidetaldea. Estas propuestas, puestas a disposición de las instituciones, son más sostenibles desde el punto de vista, medio ambiental, económico y social. Destacar entre los veneficios a la ciudadanía que en el trazada se contempla el soterramiento de las paradas de tren de Desertu Barakaldo, Portugalete, Sestao y todas las estaciones de tren de Meatzaldea).

Con nuestra alternativa aseguraríamos el servicio de cercanías seguramente hasta mejorándolo en sus frecuencias, soterrando o ubicando las estaciones dentro de los municipios, quitando al mismo tiempo  los pasos a nivel tan peligrosos para sus vecinos.

Eguzki hace un llamamiento al pueblo de Barakaldo y municipios afectados, para paralizar este diseño despilfarrador económicamente y destructor de nuestro castigadísimo pulmón verde.

Al mismo tiempo, exigimos a Amaia del Campo y su partido que no obstaculice lo aprobado en pleno el 29 de Noviembre por la mayoría de la corporación municipal ya hace seis meses, y trabaje  por la ampliación del Biotopo de Galdames hasta nuestro municipio, no poniendo burdas excusas porque de sobra sabe todas las ventajas y beneficios sociales y de bienestar que tienen este tipo de protecciones medio ambientales.

Pedimos a las y los Barakaldesas/es que en las elecciones municipales del 26 de Mayo tengan en cuenta que de votar al PNV de Amaia del Campo y a los partidos que hasta ahora no se han opuesto a este proyecto, no habrá oposición alguna sino pleitesía a la destrucción de nuestro pulmón verde, habiendo sido publicado el pasado 28 de Mayo en el BOE el ''Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao".


PNV-PSOE-PP BASTA YA DE DESTRUIR Y SAQUEAR NUESTROS ULTIMOS ESPACIOS NATURALES !!Eguzki Barakaldo
20 de mayo de 2019

BARAKALDOKO UDAL GOBERNUAK HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEA GOROSTIZA ZEHARKATZEA BAIMENDUKO DU


Udal Gobernuak ontzat eman du Eusko Jaurlaritzak egindako proposamen bikoitza Hegoaldeko Tren Saihesbidearen ibilbiderako. Nahiz eta biek gure herriko gune natural bakarrenatakoari, Gorostiza, erasan larriak sortu. Lehenengo proposamena, ez daude honen kontra, Castaños ibai azpian tunel faltsu baten eraikitzea suposatuko luke, Gorostiza zehartuko lukeena. Obra hau gauzatzeko, beharrezkoa litzateke ibaia desbideratzea edota urte eta erdi batean lehortu. Castaños ibaia Gorostizatik igarotzean, Arrain Hiruarantzaren (Gasterosteus aculeatus) habitat naturala dela gogoratzea komenigarria litzateke. Eusko Jaurlaritzak espezie hau “espezie kaltebere” bezala katalogatua du. Ingurugiro erasanez gain, paisaiaren eraldaketa, inguruko biztanleei sortutako eragozpenak, koste ekonomikoa, etabar egongo lirateke.
Bigarren proposamena, zoritxarrez egingarriena, zubibide baten eraikuntza suposatuko luke, bere ibilbidea Gorostizako etxeen artean kokatuko litzateke, hauetako baten bat urratuz eta urtegiko presa. Sasiburuko mendikatea berriro zulatzea eta beste ikuspegi langa bat (zubibidera irtengo litzateke) ezartzea suposatuko luke, erabiliko gabeko Super Surrari batuko litzaioke.  Ez dugu ahaztu behar, mendiak zulatuz lurrazalean ezengorkotasunak sortzeko arriskua dugula, lurrazpiko sistema hidrikoen aldaketak, etabar. Horrez gain, azpiegitura linealak habitaten zatikatzea, espezie desberdinen igarotzeari hesiak, kutsadura akustikoa, etabar dakartza.
 “Gure udalerriko ingurugiroarentzat astakeria bat da” esaten zuen Amaia del Campok Barakaldako alkatesak, urrun daukagun, baina berarentzat ez hainbeste 2015.urtean. Baina urte eta erdi beranduago, 2017.urtean, Amaiak Hegoaldeko Tren saihesbideari buruz esaten zuen; “eskualdeko garapen jasangarrirako itxaron dugun proiektua da”. Iritzi aldaketa hau bere alderdiko, EAJ-PNVko goi-karguek emandako jarraibideak jaso eta gero iritsi zela suposatzen dugu.  
Alkatesa, gezurra esateaz gain eta bere herriko interesak ez defendatzeagatik, gure birika berdea eta ingurugiroa hipotekatzen du, bere alderdiaren mendekotasuna erakutsiz.  Honi gehitu behar diogu, proiektu honetan inplikatutako eragile eta interesatuekin elkarrekin lanean arituko zela agindu zuen alkatetza lortzean. Proiektu hau tratatzeko sortutako lan mahaia argi eta garbi gutxietsia izan da.

Eguzki, Barakaldu Naturala plataformarekin batera, instituzioek aurkeztutako proiektuari  bi aukera entregatu genizkion (biak Super Portutik lurperatuta). Bi aukera hauek Barakalduko Udalak emandako diru laguntza bati esker gauzatu ahal izan ziren. Bertan parte hartu zuten: Equinoccio Natura ingurugiro proiektuak kudeatzen dituen empresa, trenbide eremuan adituak diren EHUko irakasleak eta Urak bide taldaldea injenieritza empresa.  Proposamen hauek instituzioen esku jarri ziren, ingurugiro, ekonomia eta gizarte ikuspegitik jasangarriagoak dira.  Estas propuestas, puestas a disposición de las instituciones, son más sostenibles desde el punto de vista, medio ambiental, económico y social. Aipatu behar da herritarrentzat onurak ekarriko zituela ibilbidean Desertu Barakaldo, Portugalete, Sestao eta Meatzaldeko geltoki guztiak lurperatzea aurreikusten zela.

Gure alternatibarekin, “Cercanias”-eko zerbitzuaren maiztasuna ziuraki hobetuko litzatekeela segurtako genuke, lurperatuz edo geltokiak udalerri barruan kokatuz, aldi berean, hain arriskutsuak diren trenbide-pasaguneak kenduz.

Eguzkik dei egiten die Barakaldoko herriari eta kaltetutako udalerriei, ekonomikoki xahutzaile eta gure birika berdearentzat  suntsigarria den diseinu hau geldiaraztera.  

Aldi berean, Amaia del Campo eta bere alderdiari azaroren 29ko plenoan udalbatzaren gehiengoak onartutakoa ez oztopatzea eskatzen diogu eta Galdameseko Biotopoaren gure herrirainoko hedapenean lan egin dezala, aitzakiarik jarri gabe, soberan dakizkielako  horrelako ingurugiroak babestea dakartzan gizate eta ongiazate onurak.  

Barakaldotarrei maiatzaren 26ko udal hauteskundeetan Amaia del Camporen EAJri eta proiektuaren kontra ez dauden alderdiei bozkatzeak, ez dela inolako aurkakotasunik izango, soilik gure birika berdea suntsituko dutela, maiatzaren 28ko BOEan “Bilnoko Hegoaldeko Tren Saihesbidearen Azterketa Informatiboa” argitaratua izan da.


EAJ-PSOE- PP GURE AZKEN GUNE NATURALAK SUNTSITZEAZ ETA LAPURTZEAZ ASKI DA!!!


Eguzki Barakaldo
2019-5-20

jueves, 16 de mayo de 2019

Azoka // Feria de Artesanía junto con fería de libro y disco de segunda mano.

"Eskutik plazara" lelopean, Eguzkik Burubikarekin elkarlanean, Gurutzetako jaietan, Artisautza eta Liburu eta disken bigarren eskuko azoka antolatzen dugu.

Gure kultura eta ingurugiroaren aldeko ekimena burutuz.


Bajo el lema "Eskutik plazara" Eguzki junto a Burubika, y dentro de las fiestas de Gurutzeta, organizamos una feria de Artesania y libros y discos de segunda mano.
Por nuestr@s Artesan@s y medio ambiente realizamos esta feria, creando espacios para nuestra kultura y medio ambiente.

miércoles, 15 de mayo de 2019

Barakaldo Naturala pide a Fomento declaración de nulidad para el Estudio Informativo de Variante Sur Ferroviaria Bilbao. Fase 1 por haber caducado la encomienda otorgada al Gobierno vasco.

Barakaldo Naturala ha registrado una petición a Fomento para que declare NULO de pleno derecho el EstudioInformativo para la fase 1 de la Variante Sur Ferroviaria y, en consecuencia, dé por cerrado el procedimiento abierto encaminado a la declaración medioambiental y su aprobación formal, ya que la vigencia de la encomienda otorgada al Gobierno Vasco para ello expiró el 30 de junio de 2018.

Habiendo transcurrido ese plazo, la encomienda de gestión en lo que corresponde a esta cuestión decae o caduca. Por ley, la encomienda debe necesariamente ajustarse a las previsiones legales y al propio contenido del Convenio en el que se ha formalizado, lo que no ha sido el caso. Concretamente, en su claúsula Segunda establece lo siguiente:
"En caso de que fuera necesaria la redacción de la modificación del estudio informativo de la fase 1: Túnel de Serantes- Olabeaga, el Ministerio de Fomento encomienda su redacción a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi; correspondiendo en todo caso al Ministerio de Fomento, y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, su tramitación administrativa, obtención de la correspondiente declaración de impacto ambiental del órgano ambiental competente, y aprobación formal de un estudio informativo, durante el primer semestre del año 2018."
Es evidente que el Gobierno vasco no ha sido capaz de trasladar a Fomento el nuevo estudio informativo a tiempo para cumplir con el plazo establecido para su aprobación formal y, por tanto, afronta la redacción del mismo carente de habilitación competencial para ello. Así pués, toda decisión relativa a este Estudio Informativo adoptada en virtud del Convenio es contraria a Derecho, ateniéndonos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

viernes, 12 de abril de 2019

El Equipo de Gobierno intenta esconder en Barakaldo la responsabilidad de su partido en la VSF y por algo será.


Ante las últimas manifestaciones del equipo de Gobierno del PNV de Barakaldo, en relacion con la Variante Sur Ferroviaria Bilbao -VSF- intentando esconder o minimizar el grado de responsabilidad de su partido en este proyecto, Barakaldo Naturala queremos aclarar a nuestros vecinos y vecinas donde están las responsabilidades en cada fase sin "fake news", pero antes quizás todos y todas debieramos preguntarnos por qué ese intento del ejecutivo jeltzale de montar un barrizal.

El convenio de colaboración firmado por el Gobierno vasco con el anterior gobierno del PP para la VSF (julio 2017), como resultado de la negociación de los Presupuestos Generales de  2017 y que fué presentado por el partido jeltzale como uno de sus principales logros, le dejaba en sus manos la redacción de los Estudios Informativos (fase 1, si veía necesaria nueva redacción y fase 2), la redacción del proyecto constructivo (fase 1), y la joya de la corona: adjudicación, seguimiento y control de obra. Todo ello, vía Cupo.
El papel del Ministerio de Fomento, órgano que delega funciones pero no la competencia, se establece en dar curso a la tramitación del Estudio Informativo presentado por Gobierno vasco (aprobación provisional y apertura periodo de exposición pública y consultas - alegaciones), la declaración de Impacto Ambiental en el que se recogerán las alegaciones estimadas (preceptivo para poder iniciar el proyecto constructivo ya que puede modificar lo recogido en el Estudio Informativo o incluso devolverlo al punto de partida, si es desfavorable), aprobación definitiva del E.I. y recepción de la obra, si llegara a hacerse. Y por supuesto, pagar lo gastado en la mesa del Cupo.
En la actuación mixta Fomento-Gobierno vasco queda el análisis y respuesta de las alegaciones presentadas y la coordinación en el seguimiento de las obras.
Así pues, el trazado presentado es decisión del Gobierno vasco (PNV). Y, si bien el convenio define la fase 1 como "Serantes-Olabeaga", no es menos cierto que el convenio firmado incluye una claúsula que le permite plantear modificaciones al mismo sin acotación de ningún tipo.

Desde hace 10 meses, el PNV de Barakaldo y, desde hace siete, el Gobierno vasco han contado con unas alternativas entregadas en mano por Barakaldo Naturala y que cuentan con informes de viabilidad técnica y socio-económico.
lunes, 25 de marzo de 2019

Barakaldo Naturala celebrará las jornadas "Ciudades con Voz" sobre participación e infraestructuras/ desarrollo urbanístico los días 28 y 30 de marzo.

La plataforma Barakaldo Naturala ha organizado para la última semana de marzo unas jornadas bajo el título “Ciudades con Voz”, que giran en torno a dos cuestiones: la participación ciudadana y las grandes infraestructuras y actuaciones urbanísticas. Se realizará en dos partes. Una, el jueves 28 de marzo a las 19:00 horas y, la otra, el sábado 30 de 9:30 a 13.30, ambas en la Casa de Cultura Clara Campoamor de Barakaldo.El objetivo principal de este programa es compartir experiencias en torno a proyectos y cuestiones de gran trascendencia (e incidencia) para la ciudadanía y promover el debate sobre los procesos de participación que debieran darse en torno a ellos.La sesión del jueves 28 de marzo será un monográfico sobre “Procesos de participación y toma de decisión”, a cargo del doctor en Ciencias políticas y profesor de la UPV, Igor Ahedo, en la Casa de Cultura Clara Campoamor; y la del sábado 30 se dividirá en dos mesas. La primera contemplará temas de ámbito territorial o autonómico y contará con la participación de: Raul Méndez del Foro en favor del Billete Único de Bizkaia; Enrique Vázquez de la Plataforma contra la ampliación de la Supersur; David Hoyos, del grupo de investigación Ekopol y profesor de la UPV, que hablará sobre la “Y” vasca; y Gorka Bueno, también del grupo Ekopol y profesor de la UPV, para analizar la experiencia pasada y presente de la Incineradora Zabalgarbi.La segunda mesa, más centrada en temas del municipio, contará con: Javi Vázquez, de Ekologistak Martxan para analizar el tema de la celda de lindane y la problematica actual con este componente altamente tóxico; Txiki Castaños, de la asociación vecinal de Zuazo-Arteagabeitia, que hablará sobre los casos de los PERI de Sefanitro-06- y El Calero (Burtzeña)-04; Begoña Rodríguez, de Barakaldo Naturala, para analizar la experiencia en torno a la Variante Sur Ferroviaria; y Eder Álvarez, concejal de Irabazi, sobre el proyecto del Tanque de Tormentas que en breve empezará a construirse en nuestro pueblo.“Lógicamente, hay muchos más proyectos que podrían contemplarse dentro de este enfoque, pero consideramos que los incluidos en este programa y que suponen inversiones públicas de miles de millones de euros constituyen un buen ejemplo para analizar cómo conciben los gobernantes la participación y cómo la demandan los movimientos sociales, dando pie  a un debate en el que las personas asistentes puedan también exponer sus dudas y pareceres”.

jueves, 17 de enero de 2019

NOTA DE PRENSA DE LOS REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES VECINALES Y ECOLOGISTAS EN EL CONSEJO ASESOR DE PLANEAMIENTO, EN CONTESTACION AL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE BARAKALDO, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PERI 04 EL CALERO

En una reciente Nota de Prensa, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo, acusaba a quienes nos opusimos a la modificación del citado PERI, de ser responsables de la degradada situación en que se encuentra la zona afectada y de frenar cualquier proyecto futuro de regeneración de la misma.

Con esta injusta e inaceptable acusación, el Equipo de Gobierno pretende eludir su responsabilidad en la citada situación. Tenemos que recordarle que la responsabilidad sobre la degradación de la zona compete a la propiedad mayoritaria de los terrenos ( precisamente, la promotora que promueve esta modificación del PERI) y a las instituciones que, simplemente, deben velar por el cumplimiento de la legislación pertinente. Durante décadas, la inacción institucional ha sido patente, como bien conocen y así lo han manifestado las personas residentes en el barrio. Durante todo este tiempo, el Ayuntamiento ha dispuesto de importante capacidad económica que le hubiera permitido intervenir en diversos escenarios: Cubrición de las vías, parque, centro social…
Más aún, el interés de la iniciativa privada sobre estos terrenos, data del año 2006. Desde entonces, la situación se ha agravado, hasta tal punto que, desde el propio vecindario, se ha venido denunciando la inexistencia y/o mal estado de elementos tan básicos como contenedores de basura, alumbrado, transporte público(KBUS)…, de competencia netamente municipal.
La zona de El Calero, así como otras del mismo barrio de Burtzeña, necesitan de proyectos viables, integrales, soportados en estudios multidisciplinares que identifiquen las necesidades y las posibles soluciones a corto, medio y largo plazo. Y son las instituciones quienes deben liderar los mismos, ofreciendo la seguridad necesaria para su desarrollo.
La modificación del PERI propuesta, presenta importantes carencias al respecto y, atendiendo a la legislación aplicable (múltiple y compleja), hacen que la misma presente visos de inaplicabilidad. Al mismo tiempo, la situación inmobiliaria y económica nos hace pensar en su inviabilidad económica, ya que consideramos que no se producirá la venta de las 550 viviendas previstas, soporte económico de la operación (“muy ajustado”, en palabras de la promotora) .
En nuestro municipio tenemos ejemplos palpables, donde importantes entidades bancarias, propietarias de cuantiosos espacios con planes urbanísticos aprobados, no se arriesgan a desarrollarlos: Sefanitro, Plastificantes Lutxana. Y esto, también deber ser ponderado a la hora de debatir este tipo de proyectos. Eso sí, con esta modificación, la promotora ya habría conseguido el primero de sus objetivos: incrementar en más del 200% el valor de los terrenos.
No menos importante es la falta de información hacia las personas afectadas por los posibles realojos, como así se han quejado ante representantes del Equipo de Gobierno. Dichas personas deben conocer, desde el principio, la importante cuantía económica que tendrán que satisfacer para acceder a dichos realojos.
Nos parece alarmante el mensaje enviado al vecindario de Burtzeña, cuando el Equipo de Gobierno afirma que, sin este proyecto, en Burtzeña no se va a acometer ningún tipo de actuación. Es decir, se muestra totalmente incompetente para aportar alternativas, salvo que lo que se pretenda es plantear un chantaje al vecindario. Porque, al margen de las posibles
incertidumbres legales, económicas, etc, comentadas, cabe la posibilidad de un abandono del mismo por parte de la promotora o quiebra de la misma, etc. Algo nada novedoso en el sector de la construcción, como bien reflejan algunos ejemplos en nuestro municipio.
Por último, y en relación a la supuesta receptividad del Equipo de Gobierno a las propuestas vecinales, tenemos que recordarle que desde hace 3 años venimos esperando respuesta a la petición de reunión para tratar sobre la situación en que se encuentra la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lugar y momento en que debe producirse el debate en torno al presente y futuro urbanístico de Barakaldo. Sin embargo, estamos asistiendo a una revisión y modificación de facto, a través de propuestas como la modificación del citado PERI que incrementan, sin rigor técnico alguno, la construcción de miles de viviendas sobre las previstas en el PGOU. Urbanismo a la carta.
También le recordamos que el Consejo Asesor de Planeamiento es un órgano de participación ciudadana, al que Uds. vienen ninguneando, tanto por el incumplimiento de las convocatorias trimestrales del mismo( en la presente legislatura, sólo se ha convocado con motivo de esta modificación y porque la ley le obliga a ello), como en el resultado de las votaciones que, en el caso que nos ocupa, ha sido negativo en las dos ocasiones en que ha sido convocado.
Mostramos nuestro apoyo y solidaridad con el vecindario de Burtzeña, a la vez que exigimos del Equipo de Gobierno la apertura de un debate serio, participativo, en el que se planteen las diferentes alternativas ( que las hay y las obvia el Equipo de Gobierno), para que sean debatidas y acordadas por las vecinas y vecinos de Burtzeña.
Por nuestra parte, hemos solicitado de la Asociación vecinal del Barrio la convocatoria de una reunión abierta al vecindario para explicar las razones de nuestro voto, escuchar sus opiniones y debatir sobre posibles alternativas.


José Gormedino Gómez
Andoni de la Concha Ruiz
José Názara Monasterio
Javier Vázquez Velasco
Juan Antonio Santamaría del Campo

miércoles, 9 de enero de 2019

Urtarrilal 19. 2.Eskuko eta Truke Azoka Sanbizenteko jaietan.

Gure lurra zaintzeko eta, posible izan balitz, hobetzeko zerbait egin nahi duzu? Hasi hemendik!

19 de Enero. Mercado de 2ª Mano y Trueque las fiestas de Sanbizente.

(Mas abajo en castellano)


Datorren larunbatean, hilak 19, Sanbiko jaien baitan, Eguzki Barakaldok bigarren Eskuko eta Truke azoka antolatzen dugu, helburua materialen berrerabilera sustatzea delarik. Azoka honetan, edozein material (objektu) saldu, trukatu edota oparitzeko aukera izando dugu. Bertan topatu ahal izando ditugun salgaiak, besteak beste: liburuak, arropa, diskak, jostailuak, kirol materiala, altzariak, soinu-tresnak…
Kontsumo arduratsua oinarri moduan duen eredua lortzeko beharra gero eta handiagoa da. Aldaketarako bide honetan guztiok eman dezakegun lehenengo pausoa, gure eguneroko kontsumoan 3R (murriztu, berrerabili eta birziklatu) erregela jarraitzea da.


Murriztu hitzak beharrezkoak ez diren erosketak saihesteari so egiten dio. Berrerabili eta birziklatu hitzek objetuen erabilera beste pertsona batzuekin partekatzea eta jadanik erabiltzen ez ditugun gauzei bigarren bizitza bat ematea esan nahi dute. Eta azkenik, erostea benetan beharrezkoa denean, bidezko merkataritzaren mekanismoak, ekonomia alternbatiboa eta solidarioa eta kontsumo kolaboratiboaren erabiltzea.

Bigarren eskuko merkatuak, bai salmentakoak eta baita trukekoak ere, 3R erregelaren adibide ezin hobeak dira eta horretaz gain gauza deberdinak aurkitzeko aukera ematen digute, merkeak eta ekologikoa, izan ere berrerabiltzen den produktua baino ekologikoagorik ez dago. 


Azokan parte hartzeko, bidali mezua eguzkibarakaldo@gmail.com
......................................

¿Quieres hacer algo por cuidar nuestra tierra y, si es posible, por mejorarla? ¡Empieza por aquí!
El próximo sábado día 19 de Enero, como parte de las fiestas de Sanbizente, Eguzki Barakaldo ha organizado una feria de segunda mano y trueque para impulsar la reutilización de materiales. En la feria habrá oportunidad para vender, hacer el trueque o regalar cualquier material, entre otros: libros, ropa, discos, juguetes, materiales de deporte, muebles, instrumentos...

La necesidad de un cambio hacia modelos de consumo responsables se hace cada vez más imperativa. Un primer paso que podemos dar es incorporar a nuestra forma de consumo diario la regla de las 3R: Reducir, reutilizar y reciclar.

Reducir se refiere a evitar las compras que no son realmente necesarias. Reutilizar y Reciclar supone compartir con otras personas el uso de los objetos, dar la mejor salida posible a las cosas que ya no utilizamos, y si finalmente realmente necesitamos comprar, utilizar los mecanismos de comercio justo, la economía alternativa y solidaria y el consumo colaborativo.

Los mercadillos de segunda mano, tanto de venta como de trueque, son un ejemplo perfecto de la regla de las 3R y además nos permiten encontrar cosas diferentes, baratas y ecológicas porque no hay objeto más ecológico que el que se reutiliza.


Para participar en la feria, mandar correo electrónico a eguzkibarakaldo@gmail.comlunes, 17 de diciembre de 2018

UNA ESCOMBRERA MÁS: BARAKALDO PARECE UN VERTEDERO


UNA ESCOMBRERA MÁS: BARAKALDO PARECE UN VERTEDERO


El miércoles 9 de noviembre, fuimos informados de la presencia de una nueva escombrera ilegal, está vez, al lado de la ría, en el barrio de Burtzeña. Una vecina indignada por la proliferación de este tipo de vertederos incontrolados, nos advirtió de la existencia de éste último y muchos otros en la zona de Gorostiza y Retuerto. Además, nos pidió (como hicimos de manera inmediata) que lo denunciásemos y exigiésemos medidas correctoras y soluciones a nuestro ayuntamiento. Tras comprobar el hecho in situ, dimos los pasos habituales: llamada a SOS Deiak, notificación a la Policía municipal y Ertzaintza y contacto con el concejal de medio ambiente del Ayuntamiento de Barakaldo, Gorka Zubiaurre. Diez días después, recibimos nuevos avisos alertándonos de más puntos donde se acumulaban las basuras, escombros, etc. en esta ocasión, en el parking de Andikollano, nosotros nuevamente pusimos en marcha la  cadena de llamadas y denuncias.

El día que íbamos hacer pública esta nota de prensa (21 de noviembre), fuimos invitados por la EITB para hacer un reportaje sobre esta problemática, al hilo del escándalo del Bidegorri de Alonsotegi. En el transcurso de la grabación, y de camino a comprobar si habían retirado los residuos de otra escombrera denunciada por Zero Zabor (esta el 11 de noviembre) nos encontramos con siete vertidos más, esta vez en el cauce del río Castaños. La ubicación de una escombrera en este punto, nos preocupó más si cabe que las anteriores ya que en esa zona habita el casi extinguido pez espinoso, que está incluido en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerable y que cuanta con un plan de protección. Tras dar a conocer este hecho a través de la Televisión Pública Vasca, en el mencionado reportaje, semanas después esta escombrera, al igual que el resto que se encuentran repartidas por todo el municipio, siguen en el mismo lugar.A través de esta nota de prensa, queremos denunciar públicamente la dejadez y permisividad del equipo de gobierno del ayuntamiento de Barakaldo en la gestión de estas acumulaciones de basuras, ya que, creemos que es su labor, una vez han sido detectadas eliminarlas y limpiar la zona afectada. Así, pedimos al ayuntamiento que analice la situación en profundidad y que tome las medidas preventivas y llegado el caso, correctoras necesarias. Creemos que es hora de analizar dos cuestiones que están directamente relacionadas con esta problemática; una, las trabas que tienen algunos gremios al depositar sus materiales o escombros en los Garbigunes municipales, ya que las cantidades diarias que se permiten depositar son insuficientes y dos, la falta de medidas disuasorias que  prevengan este tipo de prácticas contaminantes.

Por todo ello, Eguzki exige al equipo de gobierno del Ayuntamiento y en concreto al área de de medio ambiente y urbanismo, que estudien el asunto en profundidad y que den pasos efectivos para solucionar esta gravísima problemática medioambiental que padece Barakaldo.  Ya que estos vertederos causan daños en el medio ambiente, en la salud y su limpieza y retirado suponen un gasto para las arcas públicas. Además, queremos hacer público nuestro mal estar, está vez hacia la Diputación de Bizkaia, por la indefensión en la que se encuentra el citado pez espinoso, exigiéndole además, la protección del hábitat de esta especie.


                                                                                                               
                                                                                                                Eguzki Barakaldo
                                                                                                      17 de diciembre de 2018


miércoles, 12 de diciembre de 2018

Harea erausteak gelditu, Punta Luzeron dragarik ez! // Paremos la extracción de arenas, Punta Luzeron dragarik ez!


Harea erausteak gelditu, Punta Luzeron dragarik ez!

Paremos la extracción de arenas, Punta Luzeron dragarik ez!

Bilboko Portu Agintaritzak 2016ko irailean eman zien hasiera 39 hilabeteko iraupena izango duten Erdiko Kaiaren eraikuntza lanei. Jadanik bi urtez burutu diren gunearen inguratze lanak eta gero, beteketa lanak hasi dira eta hauek egiteko Luzero muturraren kanpoaldeko itsas-hondoetatik 8,5 milioi m3 harea ateratzen ari dira.


Kosta legeak, hondartzak sortzeko eta berreskuratzeko ez bada, itsas-hondotik eraikuntzarako materialak ateratzea debekatu egiten du.

Itsaso zabaleko itsas-hondoetatik hareak eraustearen kontrako jarrera irmoa azaldu dugu behin eta berriro:

    Itsas-hondoan kalte atzeraezinak eragiten ditu.

     Faunan eta floran kalte larriak eragiten ditu.

    Hondartzen egonkortasuna arriskuan jartzen du, Muskiz eta Zierbenako Arena hondartzaren eta Getxo eta Uribe Kostako hondartzen egonkortasuna.

   Dragatze gunearen kutsadura maila altuaren ondorioz, material kutsakorrak hedatzeko eta ingurugiro zein osasun arazoak sortzeko arriskuak ekartzen ditu.

     Punta Luzeroko draga lanak burutzeko Bilboko portuak baimenduta daukan hareak jasotzeko teknika, “lavado de finos” izenekoa, antzeko kutsadura mailak zituen Xixongo portuaren lanetarako debekatu egin zen.

ABRA BIZIRIK Getxoko Plataforma, MEATZALDEA BIZIRIK, Eguzki, Ekologistak Martxan, Tosu Betirako eta Izate Ingurugiro Taldeak Punta Luzeroko harea erausteak gelditzeko eta 49 milioi m3 erausteko proiektua behin betiko bertan behera uzteko aldarrikatzen dugu.

Babes ditzagun itsas-hondoak, kostaldea eta hondartzak! Itsasoan harrobirik ez!

Bat egin, elkarretaratzea abenduaren 15ean eguerdiko 13etan Algortako Portu Zaharrean.


Paremos la extracción de arenas, Punta Luzeron dragarik ez!

La Autoridad Portuaria de Bilbao inició las obras del Espigón Central en septiembre de 2016, con un plazo de ejecución de 39 meses. Tras limitar gran parte del perímetro de la obra con cajones o bloques de hormigón, ha iniciado ya el relleno, para lo que quieren extraer 8,5 millones de m3 de arenas de la zona exterior de Punta Luzero.

La Ley de Costas prohibe expresamente la extracción de arenas para la construcción en mar abierto, excepto si se utilizaran para la regeneración de playas.

Nos reafirmamos en nuestra firme oposición a la extracción de arenas del fondo marino en mar abierto.

   Extracciones de arenas de estas dimensiones producen daños irreversibles en el fondo marino.

   Afecciones graves a flora y fauna.

  Se pone en peligro la estabilidad de las playa de La Arena en Zierbena y Muskiz y la estabilidad de las playas de Getxo y Uribe Kosta.

   Debido al alto nivel de contaminación en la zona de dragado, alto riesgo de extender materiales tóxicos, con afecciones al medio ambiente y a la salud.

    La técnica de “lavado de finos”, permitida al puerto de Bilbao para las operaciones de dragado en Punta Luzero, fué prohibida para obras del puerto de Gijón, con niveles similares de contaminación.

La Plataforma de Getxo Abra Bizirik, Meatzaldea Bizirik, Eguzki, Ekologistak Martxan, Tosu Betirako, e Izate Asociación Medioambiental reclamamos la paralización de la extracción de materiales de la zona de Punta Luzero y que se abandone definitivamente el proyecto de extracción de 49 millones de m3 de arenas.

¡No a las canteras marinas! ¡Protejamos fondos marinos, costa y playas!

¡Acude a la concentración a celebrar el 15 de diciembre a las 13h en el Puerto Viejo de Algorta!

sábado, 1 de diciembre de 2018

El Pleno de Barakaldo aprueba la ampliación del Biotopo de Meatzaldea integrando el valle de El Regato con el apoyo de todos los grupos de la oposición

El PNV se abstiene porque supondría una restricción importante para la construccion de nuevas edificaciones e infraestructuras.

La moción presentada por Barakaldo Naturala para que se inicien las gestiones para la ampliación del Biotopo de Meatzaldea con la inclusión de buena parte del valle de El Regato ha sido aprobada por amplia mayoría con el apoyo de todos los grupos de la oposición (PSE-EE, EH Bildu, Irabazi y el PP).
El PNV se ha abstenido argumentando que la inclusión de este espacio natural en el Biotopo de la Zona Minera supondría una importante restricción para la construcción de nuevas edificaciones e infraestructuras en el valle de El Regato. 
Desde Barakaldo Naturala, queremos expresar nuestro agradecimiento a los grupos que han apoyado esta propuesta, que supondrá una importantísima mejora para nuestro pueblo. Sólo nos queda esperar que este Equipo de Gobierno dé cumplimiento a lo acordado en este Pleno que es el órgano de máxima representación política de las y los ciudadanos en el gobierno municipal. En caso contrario, nos encontraremos ante una nueva muestra de fraude democrático.

Declaración de Barakaldo Naturala en defensa de la moción, leida en el Pleno
Lo que hoy se somete al debate de esta Corporación es una pregunta básica: ¿Creen ustedes que los espacios naturales de Barakaldo y, más concretamente, el valle de El Regato debe ser protegido y mejorado? Una respuesta que requiere de un sí o un no; un sí o un no que define, al mismo tiempo, la concepción que se tiene de este municipio y de su ámbito. 
Hace unos meses, les entregamos el documento “Evaluación de la Biodiversidad de Barakaldo 2018” en el que sus autores realizan un inventariado de hábitats, flora y fauna que nos da constancia de su riqueza ecológica hasta ahora desdeñada, por desidia o desconocimiento.
Junto a esta moción les entregamos también un informe realizado por los mismos autores, avalando la coherencia de iniciar la tramitación ante el Gobierno vasco para la inclusión de buena parte del valle en el Biotopo de Meatzaldea. Destaco la autoría de Equinoccio Natura, por ser sus integrantes personas que conocen muy bien los pormenores de este Biotopo, dado el papel activo que tuvieron para su declaración en 2015, tras casi una década trabajando con tal fin.
Pero, por si esto no fuera suficiente, la Diputación Foral de Bizkaia en su documento de Revisión del Plan Territorial Parcial para el Bilbao Metropolitano, también indica la necesidad de dar alguna formula de protección señalando a El Regato “área de interés comarcal" para "frenar la pérdida de biodiversidad". En este sentido, señala su funcionalidad de corredor ecológico y establece una zona para la mejora de la biodiversidad que concuerda perfectamente  con el ámbito que proponemos integrar en el Biotopo de la Zona Minera. Un documento que también reconoce hábitats de Protección Especial señalados en el informe que les entregamos el pasado mes de mayo.
Sería triste que nuestra riqueza natural fuera más apreciada fuera que dentro de nuestro municipio. 
Apostar por el mundo natural es trabajar por la mejora de la calidad de vida de las poblaciones del entorno, por su salud,… y por su futuro. No olvidemos que la herramienta más eficaz con la que contamos para combatir los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos es el mantenimiento y la mejora cualitativa de nuestros espacios naturales.
Pero además,  para quienes son capaces de gestionar con una mirada a medio y largo plazo, es visto como un poderoso y estable motor de la economía local y comarcal, lógicamente desarrollada bajo parámetros de equilibrio y sostenibilidad. No es una cuestión de  elegir entre naturaleza o progreso, sino de progresar como comunidad y como personas con la naturaleza.
La propia UE en el Plan de Acción para la Naturaleza, las personas y la economía que hizo público hace algo más de un año refuerza el valor del cumplimiento de las Directivas de aves y hábitats que debieran ser muy tenidas en cuenta en nuestro municipio,  dando valor estratégico a la combinación de la conservación de la naturaleza con actividades humanas sostenibles. Y, sobre todo, implicar a las poblaciones y comunidades locales en la salvaguarda de los recursos naturales. En este sentido, reconoce que la red Natura 2000 supone entre el 1,7 y el 2,5 % del PIB de la UE, a través de una serie de servicios de los ecosistemas, que van desde el almacenamiento de carbono hasta la purificación de agua, la polinización o el turismo. Por una vez, dirijamos nuestra mirada y esfuerzos en esa dirección.
BARAKALDO NATURALA

 Pincha aquí para leer la moción aprobada y documentos adjuntos

miércoles, 21 de noviembre de 2018

EGUZKI SIGUE Y SEGUIRÁ DENUNCIANDO LOS VERTIDOS ILEGALES EN FORMA DE ESCOMBRERAS Y LA DEJADEZ DEL AYUNTAMIENTO Eguzki, exige al Ayuntamiento de Barakaldo, que tome medidas inmediatas ante la plaga de vertidos ilegales que están proliferando por todo el municipio, algunas de ellas rozando la ría o en zonas catalogadas "de gran valor ecológico".
Denunciamos públicamente, la dejadez del PNV en esta caso, ante este problema social y medio ambiental. Ya son mas de 20 denunciadas las realizadas por grupos ecologistas, vecinos o partidos políticos.
ESCOMBRERA DENUNCIADA EL 9 DE NOVIEMBRE
En Burtzeña, Barakaldo, al lado de la ría.ESCOMBRERA DENUNCIADA EL 19 DE NOVIEMBRE
En el Parking de Andikollano

DENUNCIADO por una vecina con informe incluido y cuatro meses después hay sigue.
Callejón del Carmen, al lado de la rotonda de Larrea.

VergonzosoDENUNCIADA EL 11 DE NOVIEMBRE POR ZERO ZABOR
Antigua via Franco Belga.


EAJ, ASKI DA !!

NEURRIAK ARTU YA
lunes, 5 de noviembre de 2018

HEGOALDEKO TREN SAIHESBIDEAREN AURREKO BARAKALDO NATURALA PLATAFORMAK PROPOSATZEN DITUEN ALTERNATIBEN AURKEZPENA


Barakaldo Naturala presentará en Rontegui el miércoles 7 de noviembre a las 19:00, las alternativas de Barakaldo Naturala para el tráfico ferroviario de mercancías frente a la Variante Sur Ferroviaria por el valle de El Regato. La charla se realiza en colaboración con el sindicato CNT, en cuyo local de la calle Castilla-Leon 10 tendrá lugar.
Informaremos de dos alternativas, soterramiento de las infraestructuras actuales C1 y C2, sustentadas en los informes de la ingeniería Urak Bide (técnico-obra civil) y  del grupo de investigación EKOPOL (socioeconómico), además del realizado por la consultoría medioambiental Equinoccio Natura de la biodiversidad de Barakaldo. Un documento este último que nos reafirma en nuestro objetivo de trabajar por preservar nuestros espacios naturales de un alto valor naturalístico.
En coherencia con ello, hemos registrado una propuesta de ampliación del Biotopo de Meatzaldea para su debate en el Pleno municipal antes de finalizar este año, teniendo en cuenta el plazo de 3 meses con que cuenta Alcaldía para su inclusión en el orden del día. 
De todo ello tendremos oportunidad de hablar el próximo jueves. 

Azaroak 7, asteazkena, arratzaldeko 19:00etan Arrontegiko CNT sindikatuaren egoitzan.

Os esperamos.