viernes, 18 de febrero de 2011

¡¡ MAS CEMENTOOOOOO !! (Guerra a muerte contra las zonas verdes en Barakaldo) / ZEMENTU GEHIAGOOOOOOOOO !!!!! (Barakaldon zonalde berdeei egurra)En esta ocasión el Gobierno Municipal quiere convertir en parking privado un espacio público catalogado como zona verde, concretamente la situada entre La Familiar y Beurko Viejo. De hecho, eso es lo que han aprobado en Pleno Municipal el PSOE e IU.

Oraingoan, Udal Gobernuak zonalde berde moduan katalogatutako eremu publikoa parking pribatua bilakatu nahi du,  Familiar eta Beurko Zaharraren artean dagoena hain zuzen ere. Hau da PSOEk eta EBak Udal Batzan onartu  zutena.
¡MAS CEMENTOOOOOO! (Guerra a muerte contra las zonas verdes en Barakaldo)

Hace pocos meses denunciábamos la tala de árboles y la desaparición, bajo una enorme capa de cemento e intereses económicos,  de la zona verde existente junto al cementerio. En esa ocasión una zona de árboles y huertas de uso privado se han convertido en parque público de cemento.

Ahora nos toca denunciar algo parecido pero al revés. En esta ocasión el Gobierno Municipal quiere convertir en parking privado un espacio público catalogado como zona verde, concretamente la situada entre La Familiar y Beurko Viejo. De hecho, eso es lo que han aprobado en Pleno Municipal el PSOE e IU.

La historia es sencilla. Un promotor con el apoyo de un pequeño grupo de vecinos quiere construir un número determinado de casas en la zona de La Familiar, pero para que eso les salga rentable, el Ayuntamiento tiene que “donar” terreno público a una iniciativa privada, que como tal busca el beneficio privado, para que construyan unos aparcamientos, sin los cuales el proyecto sería económicamente inviable.

Ojo al dato: cuando los terrenos de la actual zona verde pública fueron expropiados a sus anteriores dueñ@s lo fueron con la razón de que iban a dedicarse a parque público. Es fácil deducir que hay un nivel alto de ilegalidad en la actuación del Gobierno Municipal y que las demandas judiciales de los antiguos  expropietarios no tardarán en aparecer ¿Quién pagará los costes de la posible sanción económica al Ayuntamiento? Nosotros de nuestros impuestos ¿Quién disfrutará del “regalo” de terreno público? Un promotor y un reducido número de vecin@s que pretenden obtener una plaza de garaje a costa de perjudicar la calidad de vida del resto del vecindario.

Como estamos viendo no importa el orden de los factores; el resultado siempre es el mismo; más y más cemento y reducción continua de zonas verdes en Barakaldo, que al contrario de lo que dice la propaganda del Gobierno Municipal, no han dejado de desaparecer y verse reducidas a la mínima expresión en las últimas décadas.

A pesar de las protestas y los sólidos argumentos de la oposición y de un buen número de vecin@s, el Gobierno Municipal pretende realizar un nuevo ataque ecológico en el corazón de Barakaldo; a mayor gloria de interés privados y especulativos. Y respecto a la construcción de más viviendas sólo apuntar un dato; en estos momentos existen en Barakaldo más de 4.000 viviendas vacías.
  
ZEMENTU GEHIAGOOOOOOOOO! (Barakaldon zonalde berdeei egurra)

Orain dela hilabete gutxi, hilerriaren ondoan zegoen zonalde berdearen desagerpena, zementu eta interes ekonomikoez osatutako geruza zurrun baten azpian, eta han zeuden zuhaitzen mozketa salatu genuen. Kasu honetan, jabetza pribatuko zuhaitz eta ortu zonaldea zementuzko parke publikoa bilakatu da.

Oraingo honetan, antzekoa den kasua salatu behar dugu. Oraingoan, Udal Gobernuak zonalde berde moduan katalogatutako eremu publikoa parking pribatua bilakatu nahi du,  Familiar eta Beurko Zaharraren artean dagoena hain zuzen ere. Hau da PSOEk eta EBak Udal Batzan onartu  zutena.

Istorioa sinplea da. Etxebizitza-sustatzaile (promotor) batek, bizilagun talde txiki baten babespean, Familiar kaletatik gertu dagoen zonalde batean zenbait etxebizitza eraiki nahi ditu. Baina hau errentagarria izateko, Udaletxeak ekimen pribatu -etekin pribatua bilatzen duena noski- bati eremu publikoa “eskaini behar dio aparkalekuak eraiki ditzaten, azkenengo hauek gabe proiektua ekonomikoki sostengaezina izango litzatekeelako.

Adi datu honi: gaur egungo zonalde berde publikoak hartzen duen eremuaren desjabetzea aurrera eraman zutenean, garai hartako jabeei zonalde hau parke publikoa izango zelaren arrazoia eman zieten. Erraz ondoriozta daiteke, Udal Gobernuaren mugimendu hau legez kanpokoa dela eta antzinako jabeen salaketa judizialak ailegatzear daudela. Nork ordainduko du  Udalak jaso dezakeen diru-zehapena? Guk, gure zergen bidez. Nork gozatuko du eremu publiko bezalako “opariaz” ? Etxebizitza-sustatzaile bat eta bizilagun talde txiki bat, doako aparkaleku indibidual bat lortzearren gainontzeko bizilagun bizi kalitatea kaltetzeko gai direnak.

Orian arte ikusitakoaren arabera,  aldagaien ordenak ez dauka garrantzirik, emaitza beti berbera da; gero eta zementu gehiago eta Barakaldon geratzen diren zonalde berde eskasen etengabeko galera. Izan ere, Udal Gobernuak bere propaganda kontrakoa esaten duen arren, zonalde berdeak desagertuz joan dira, azkenengo hamarkadetan eremu txikietara mugatuak izan arte.

            Bizilagun talde handi baten  eta oposizioaren kexuei eta argudio sendoei so egin gabe, Udal Gobernuak Barakaldo erdi-erdian eraso ekologiko berri bat burutu nahi du. Beti ere, interes pribatu eta espekulatzaileen mesederako.

            Azkenik, etxebizitza berrien eraikuntzen inguruan datu bakar bat aipatuko dugu; gaur egun Barakaldon, 4.000 etxebizitza baino gehiago hutsik daude.