domingo, 19 de diciembre de 2010

Eguzkik eskatzen dio Barakaldoko Udalari paper birziklatua erabiltzea - Eguzki propone al Ayuntamiento de Barakaldo la utilización de papel reciclado

Udal Erregistroan sartutako eskaera baten bidez Eguzkik eskatu dio Barakaldoko Udalari inprimakin ofizialetan paper birziklatuaren erabilera.

Mediante petición ralizada en el registro municipal Eguzki solicita al Ayuntamiento de Barakaldo la utilización de papel reciclado en los impresos oficiales.
Barakaldon, 2010eko abenduaren 1

Alkate jauna:

Gutunak bidaltzerako orduan erabiltzen den izugarrizko birziklatu gabeko paper kantitateari erreparatu eta gero, Eguzki Talde Ekologistak paper “arrunta” daukaten milaka gutunen azala paper birziklatua dutenengatik aldatzea eskatzen dio Udaletxeari, aldaketa txiki honek milaka zuhaitzen mozketa ekidin zezakeen eta.

Halaber, Udaletxea Agenda 21ren Akzio Planaren jarraitzaile eta defendatzaile sutsua denez gero, garapen jasangarriaren bidean naturaltasunez eman beharko litzatekeen praktika izan beharko litzateke hau, bestelako erakundeentzat eredu gisa baliogarria izan zitekeena.  Jasangarritasuna oinarritzat hartuta ingurumen eta ekonomia polítikak eta politika sozialak bateratzea plan honen helburua izanik, Aldaketa Klimatikoa sorrarazten duten berotegi- efektuko gasen emisioa txikitzeko lagungarria diren mota honetako ekintza zuzenak burutzea baino hobeagorik ez dago.

Beste aldetik, gaur egungo testuinguru ekonomikoa kontuan hartuta, Udaletxeak ekintza hau bertako ekonomia berpizteko baliabide bezala ez ikusteak harritzen gaitu.  Gero eta baliabide ekonomiko independiente gutxiago dituen gure lurraldearen industria-konplexua indartzeko aukera izan zitekeen,

Zuen erantzunaren zain,

Adeitasunez,Eguzki Talde Ekologista

________________________________________________________________________________


Barakaldo, 1 de diciembre de 2010

Sr. Alcalde:

Tras advertir el exceso de papel no reciclado habitualmente empleado en el envío de cartas, desde el Grupo Ecologista Eguzki solicitamos al Ayuntamiento la sustitución del papel “normal”  del envoltorio de las miles de cartas por papel reciclado, ya que este simple gesto podría evitar la tala de miles de árboles.

Asimismo, y considerándose este Ayuntamiento como seguidor y defensor del Plan de Acción Agenda 21, discurrimos que debería ser ya una práctica más que habitual para dar ejemplo de una conducta más sostenible. Teniendo en cuenta como objetivo la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales, qué mejor que una actuación directa como ésta para ayudar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la mitigación efectiva del Cambio Climático.

Por otra parte, sorprende que en el marco de la actual crisis económica, el Ayuntamiento no vea en esta práctica una oportunidad para reactivar la economía local. Ya que podría suponer una inyección al tejido industrial de nuestra territorio, que cada vez cuenta con menos recursos económicos independientes.

Esperamos vuestra respuesta

Atentamente,


Grupo Ecologista Eguzki