lunes, 9 de diciembre de 2013

Zer egin behar dugu Barakaldoko Udalbatzak hartutako erabakiak bete daitezen? -//- ¿Qué hay que hacer para que se cumplan las decisiones tomadas en el Pleno Municipal de Barakaldo?

 (Más abajo en castellano)

 (2012ko uztailaren 26an, umeek egiten duten telefono mugikorren gehiegizko erabileraren inguruko mozioa dela eta)

PSOEk, berriro ere, ez du mozio bat bete, oraingo honetan, gaia korapilatsua da, izan ere, mugikorren gehiegizko erabilerak, umeen osasunean daukaten ondorio negatiboak, onartutako testuaren ardatza dira. Udal Gobernuak, Udalbatzak hartutako erabakien aurrean aurkezten duen axolagabekeria eta utzikeria salatu nahi dugu eta baita honek, Barakaldoko umeen osasunaz ez ardurazea ere.

-2012ko uztailaren 26an Eguzkik aurkeztutako mozio bat aho batez onartu zuen Barakaldoko Udalbatzak, non umeek egiten duten telefono mugikorren gehiegizko erabileraren eta hauek beraiei oparitzeko desegokitasunaren inguruko kontzientziazio kanpaina egitea onartu zuen. Honako hau da Mozioan onartutakoa:

“1. Telefono mugikorren eta mikrouhinak igortzen dituzten gailuen erabilera goiztiarra, iraunkorra eta neurrigabearen berariazko arriskuez ohartarazten dituzten Europako Kontseiluko Batzarraren eta Eusko Legebiltzarraren ebazpenen ildotik, umeek egiten duten telefono mugikorren neurrigabeko erabileraren kontra kontzientziazio kanpaina bat bultzatu Eskolako Agenda 21 barruan.

2. Kanpaina hau zabaltzeko udalak dauzkan bitarteko publiziatarioen doako erabilera egin: Aita-Ama Aldizkaria, gizarte sareak, udal aldizkariak, Udaleko Webgunea, etab.

3. Balizko kanpoko diru iturriak bilatu.

4. Kanpaina hau 2012ko Gabonak baino lehenago gauzatu, kontsumo arduratsuari eta haur osasunari begirako ekimen moduan. Kanpainaren emaitzak aztertu eta gero hurrengo urteetan berriro gauzatzea erabaki.....”

...........

(Sobre la moción aprobada el 26 de julio de 2012 referente al uso excesivo de teléfonos móviles por parte de la infancia)

El PSOE vuelve a incumplir una moción, en este caso, con un tema tan sensible como los posibles efectos negativos en la salud de los/as niños/as por el uso excecivo de los teléfonos móviles. Denunciamos la desidia y la dejadez del Gobierno Municipal a la hora de cumplir las decisiones del Pleno y por no velar por la salud de los/as niños/as de Barakaldo.

-El 26 de julio de 2012 el Pleno Municipal de Barakaldo aprobó por unanimidad una moción presentada por Eguzki en la que se decide realizar una campaña de concienciación sobre los riesgos del uso excesivo de teléfonos móviles por parte de los niños/as y la inconveniencia de regalárselos. Los puntos aprobados fueron los siguientes:

“1. Impulsar una campaña de concienciación dentro de la Agenda 21 escolar contra el uso inmoderado de teléfonos móviles entre los niños y niñas, en línea con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Resolución del Parlamento Vasco, alertando de  los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos emisores de microondas.

2. Utilizar para la divulgación de esta campaña los medios publicitarios que dispone el ayuntamiento de forma gratuita: Revista Aita-ama, redes sociales, revistas municipales, web del ayuntamiento, etc.

3.  Buscar posibles fuentes de financiación externas.

4. Desarrollar esta campaña previa a la navidades de 2012, como acción enfocada al consumo responsable y la salud infantil. Tras valorar los resultados de dicha campaña, decidir su incorporación en posteriores años....”
 .......................................................................................
 (Más abajo en castellano)

Zer egin behar dugu Barakaldoko Udalbatzak hartutako erabakiak bete daitezen?
 
(2012ko uztailaren 26an, umeek egiten duten telefono mugikorren gehiegizko erabileraren inguruko mozioa dela eta)

   PSOEk, berriro ere, ez du mozio bat bete, oraingo honetan, gaia korapilatsua da, izan ere, mugikorren gehiegizko erabilerak, umeen osasunean daukaten ondorio negatiboak, onartutako testuaren ardatza dira. Udal Gobernuak, Udalbatzak hartutako erabakien aurrean aurkezten duen axolagabekeria eta utzikeria salatu nahi dugu eta baita honek, Barakaldoko umeen osasunaz ez ardurazea ere.

-2012ko uztailaren 26an Eguzkik aurkeztutako mozio bat aho batez onartu zuen Barakaldoko Udalbatzak, non umeek egiten duten telefono mugikorren gehiegizko erabileraren eta hauek beraiei oparitzeko desegokitasunaren inguruko kontzientziazio kanpaina egitea onartu zuen. Honako hau da Mozioan onartutakoa:

“1. Telefono mugikorren eta mikrouhinak igortzen dituzten gailuen erabilera goiztiarra, iraunkorra eta neurrigabearen berariazko arriskuez ohartarazten dituzten Europako Kontseiluko Batzarraren eta Eusko Legebiltzarraren ebazpenen ildotik, umeek egiten duten telefono mugikorren neurrigabeko erabileraren kontra kontzientziazio kanpaina bat bultzatu Eskolako Agenda 21 barruan.

2. Kanpaina hau zabaltzeko udalak dauzkan bitarteko publiziatarioen doako erabilera egin: Aita-Ama Aldizkaria, gizarte sareak, udal aldizkariak, Udaleko Webgunea, etab.

3. Balizko kanpoko diru iturriak bilatu.

4. Kanpaina hau 2012ko Gabonak baino lehenago gauzatu, kontsumo arduratsuari eta haur osasunari begirako ekimen moduan. Kanpainaren emaitzak aztertu eta gero hurrengo urteetan berriro gauzatzea erabaki.”

-2012ko urriaren 3an, Udal Gobernuari burutu beharreko kanpaina zehaztu zenezan idatziz (err.zk. 22321) eskatu genizuen, honako hau argudiatu genuelarik:

 “Gabonen hurbiltasuna kontuan harturik eta azken uneko arazoak ekiditeko asmoarekin, kanpaina prestatzen hastea garrantzitsua dela uste dugu, eta beraz, nik, Eguzki Talde Ekologistaren izenean, honen egungo egoeraren inguruko informazioa eskatzen dizuet. Zehazki, zer kanpaina mota burutuko den eta noiz eta nola landuko den jakin nahiko genuke.”

-Handik aurrera, aurten, 2013an, Udal Gobernuak Mozioan agertzen diren puntuak bete ditzan eskatzeko hainbat idazki aurkeztu genituen Udal Erregistroan, hain zuzen ere, urtarrilaren 11an (err.zk. 00969), apirilaren 5ean (err.zk. 9199), abuztuaren 19an (err.zk. 20499), eta azkenengoa, urriaren 31an (err.zk. 25650). Azkenengo bietan honako argudioa aurkezten genuelarik:

 “2013ko Gabonetarako hilabete gutxi falta direnean Udal Gobernuari garatu beharreko kanpainaren prestaketa helburutzat izango duen Batzordea martxan jartzeko eskatzen diogu berriro, kanpaina hau urtean zehar aurrera eraman beharreko beste ekimen batzuk ere izango dituelarik. Berriro ere, gure taldeak, Mozioaren sustatzailea den heinean, aipatutako lantaldean parte hartzeko nahia azaltzen du eta bide batez, eskaera ere egiten du.”

Denbora aurrera doa eta ez dugu inolako erantzunik jaso, 2013ko Gabonak gero eta hurbilago daude eta ziur gaude 2012ko Gabonetan eman ziren gertakariak errepikatuko direla, hau da, Mozioa ez dutela beteko. Zergatik Udalbatzak aho batez onartu zuen Mozioaren ez-betetzea behin eta berriro ematen ari den egoera bilakatu da? Damu dira? Egungo gizartean, oso txikiak diren umeei mugikorrak oparitzea ohiko jarduera bilakatu den honi, aurre egitearen beldur dira? Mozioan aipatzen genuen, eta Europar Kontseiluaren Legebiltzar Batzordeak (2011ko maiatzaren 27ko, 1815 ebazpenaren 8.3.1. puntua) esaten duena alde batera utzi dutela argi dago.

 “Ministerio desberdinek (hezkuntza, ingurumena eta osasuna) mugikorren eta mikro-uhinak igortzen dituzten bestelako aparailuen erabilera goiztiarrak, neurririk gabeak eta denboran luzatzen denak dauzkan arrisku zehatzen inguruan  irakasleak, gurasoak eta umeak informatzeko kanpainak aurrera eraman behar dituzte.“

8.1.1. puntuak dakarrenari ere ez diozue jaramonik egiten:

 “Eremu elektromagnetikoekiko esposizioa murrizteko balizko neurriak hartu, batez ere telefono mugikorren irrati-maiztasunei dagokionez, eta bereziki ume eta gazteen esposizioari dagokionez, hauek buruan minbizia garatzeko arrisku handiagoa daukatenaren susmoa dago eta.”

Mozioaren ez-betetzea ikusita, agerikoa da, Udal Gobernuari arazo honen ondorioz Barakaldoko umeen osasuna etengabeko arriskuan egotea, ez zaiola batere inporta.  

Hemendik eta gutxira, Eusko Legebiltzarrean, erradiazio elektromagnetikoek giza osasunean daukaten eraginaren eta hauekin erlazionatutako bestelako alderdien inguruko eztabaida emango da, eta alderdi politiko guztien, PSOE barne, jarrera baikorra dela ematen du. Alderdi honek, Gasteizen Barakaldon ez bezala, esaten duenaren eta egiten duenaren arteko koherentzia azaltzea espero dugu. 

Bien bitartean, gu lanean jarraituko dugu, arrisku honen inguruko salaketa egiten eta Udal Gobernuari, 2012ko uztailaren 26an onartua izan zen Mozioan, honek ere aldeko bozka eman zuelarik, azaltzen diren konpromisoak bete ditzaten eskatuz.

Barakaldon, 2013ko abenduaren 9an
.......
 ¿Qué hay que hacer para que se cumplan las decisiones tomadas en el Pleno Municipal de Barakaldo?

(Sobre la moción aprobada el 26 de julio de 2012 referente al uso excesivo de teléfonos móviles por parte de la infancia)

El PSOE vuelve a incumplir una moción, en este caso, con un tema tan sensible como los posibles efectos negativos en la salud de los/as niños/as por el uso excecivo de los teléfonos móviles. Denunciamos la desidia y la dejadez del Gobierno Municipal a la hora de cumplir las decisiones del Pleno y por no velar por la salud de los/as niños/as de Barakaldo.

-El 26 de julio de 2012 el Pleno Municipal de Barakaldo aprobó por unanimidad una moción presentada por Eguzki en la que se decide realizar una campaña de concienciación sobre los riesgos del uso excesivo de teléfonos móviles por parte de los niños/as y la inconveniencia de regalárselos. Los puntos aprobados fueron los siguientes:

“1. Impulsar una campaña de concienciación dentro de la Agenda 21 escolar contra el uso inmoderado de teléfonos móviles entre los niños y niñas, en línea con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Resolución del Parlamento Vasco, alertando de  los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos emisores de microondas.

2. Utilizar para la divulgación de esta campaña los medios publicitarios que dispone el ayuntamiento de forma gratuita: Revista Aita-ama, redes sociales, revistas municipales, web del ayuntamiento, etc.

3.  Buscar posibles fuentes de financiación externas.

4. Desarrollar esta campaña previa a la navidades de 2012, como acción enfocada al consumo responsable y la salud infantil. Tras valorar los resultados de dicha campaña, decidir su incorporación en posteriores años.”

-El 3 de octubre de 2012 solicitamos por escrito (nºreg. 22321) al Gobierno Municipal que concretara la campaña a realizar exponiendo lo siguiente:

“Teniendo en cuenta la proximidad de las Navidades y para evitar problemas de última hora pensamos que sería importante iniciar su preparación, por lo que os pido, en nombre de Eguzki Talde Ekologista, información sobre su situación. Concretamente qué tipo de campaña se realizará y cuando y cómo se trabajará.”

-A partir de entonces, este mismo año 2013, introdujimos en el Registro Municipal varias peticiones al Gobierno Municipal para que cumpliera los puntos de la Moción, concretamente el 11 de enero (nºreg. 00969), el 5 de abril (nºreg. 9199), el 19 de agosto (nºreg. 20499), y la última el 31 de octubre (nº reg. 25650). En las dos ultima solicitudes argumentábamos que:

“En este momento en el que faltan pocos meses para las Navidades de 2013 solicitamos nuevamente al Gobierno Municipal que convoque una Comisión específica para la planificación de una campaña orientada a las Navidades del 2013 y que tenga continuidad a lo largo del año. También volvemos a expresar que nuestra asociación, como propulsora de la presentación de la Moción aprobada, está dispuesta y solicita formar parte de dicha comisión de trabajo.”

Han pasado todos estos meses sin ningún tipo de respuesta, las Navidades de 2013 están a la vuelta de la esquina y tenemos la certeza de que volveremos a ver el mismo incumplimiento de la Moción que en las Navidades de 2012. ¿Por qué incumplen sistemáticamente una Moción que ellos/as mismos/as votaron? ¿Se han arrepentido? ¿Miedo escénico a hacer frente a una realidad social tan extendida como regalar móviles a niños/as de corta edad? Es evidente que les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro lo expuesto en la Moción respecto a lo que dice la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Punto 8.3.1. de la Resolución 1815 del mayo 27 de 2011):

 “Desarrollar, en los distintos ministerios (educación, medio ambiente y sanidad), campañas, de información específicas dirigidas al profesorado, las madres y padres y los/as niños/as para advertirles de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos que emiten radiaciones microondas. “

O lo expuesto en su punto 8.1.1:

“Tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a campos electromagnéticos, especialmente a radiofrecuencias de los teléfonos móviles, y en particular la exposición de los niños y personas jóvenes, que parecen tener un mayor riesgo de tumores de la cabeza.”

También es evidente que, viendo el incumplimiento de la Moción, al Gobierno Municipal le importa un carajo el riesgo para su salud que con este tema están corriendo los/as niños/as de Barakaldo.

En próximas fechas se van a debatir en el Parlamento Vasco los efectos en la salud de las radiaciones electromagnéticas y todo lo relacionado con ellas y en principio las posturas de la mayoría de los partidos políticos, incluido el PSOE, son bastante favorables. Esperamos que este partido en Gasteiz tenga más coherencia entre lo que dice y lo que hace que la que está teniendo en Barakaldo.

Por nuestra parte seguiremos trabajando en la denuncia de esta problemática así como exigiendo al Gobierno Municipal que cumpla los compromisos que voluntariamente asumió cuando votó la Moción del 26 de julio de 2012 y que fue aprobada por unanimidad.

Barakaldon, 2013ko abenduaren 9an.