martes, 19 de enero de 2010

TRANSGENIKOAK NONAHI


2009ko apirilaren 21ean, Ibarretxeren EAJ-PNVk
Eusko Jaurlaritza utzi baino lehen bere azken erabakia
hartu zuen: produktu transgenikoak ekoizteko baimena
eman zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Genetikoki
Eraldatutako Organismoen, Ohikoen eta Ekologikoen
Koexistentzia Arautzeko dekretuaren bidez. Araudi berri
honen helburua, lehenengo sektorean lan egiten dutenek
edozein nekazaritza motan aritzeko aukera izatea omen
da.

TRANSGENICOS HASTA EN LA SOPA

El 21 de abril de 2009 el PNV de Ibarretxe
tomó la última decisión de su Gobierno antes de cesar:
mediante decreto autorizó la producción de productos
transgénicos en Euskadi, a pesar de que ese mismo
Gobierno Vasco catalogó en el 2007 a Bizkaia, Araba
y Gipuzkoa como “Territorios sin transgénicos”. El
supuesto objetivo de este último decreto de 2009 es
facilitar que quienes trabajan en el primer sector puedan
trabajar en cualquier tipo de agricultura.
.......
Beraz, Eusko Jaurlaritzak berak, 2007an EAEatransgenikorik gabeko eremu bezala katalogatzeko
erabakiak bi urte eskaseko iraupena baino ez du izan.
Garai hartan, Eusko Jaurlaritzak bai gizakiengana
eta baita abereengana iritsiko ziren elikagaiek
genetikoki eraldatutako organismorik ez izatearen
garrantzia nabarmendu zuen.

Izan ere, zalantza asko daude nekazaritza-produktu
hauek bai ingurunean eta baita gizakion osasunean ere
izan ditzaketen eraginen inguruan. Ingeniaritza
genetikoaren arloan aritzen diren zientifikoek ikertzen
jarraitzen dute, baina oraindik ez dago datu zehatzik
hauen eraginaren inguruan, beraz, dekretu hau
indarrean jartzeko arrazoia ez dugu ulertzen.

Beste aldetik, Europan, jadanik, 5 herrialdetan
(Frantzia, Grezia, Luxenburgo, Austria eta Hungria) arto
transgenikoaren produkzioa debekatu egin da. Zerrenda
honetan sartzen azkenengoa Alemania izan da, aurtengo
apirilaren 14ean MON 810 artoaren haziak ez erabiltzeko
erabakia hartu baitzuen.

Europar Batasunean, 1998.urtetik arto mota hau
erabiltzea legeztatuta dago eta Herrialdeek bakarrik
debekatu ahal dute baldin eta osasunean edota
ingurumenean kalteak eragin ahal dituela frogatzen
duten ikerketak aurkezten badituzte.

Honetik ondoriozta dezakegu, 6 herrialde hauek
arto mota hau debekatzeko arrazoiak aurkitu
dituztela, baina badirudi hemengo ikerlariak ez direla
hain trebeak, izan ere joan den urtean (2008)
Estatuan 80.000 hektarea landatu ziren eraldatutako
artoarekin.

Gaur egun, edonork daki transgenikoak zer diren,
hala ere baten bat enteratu ez bada, transgenikoak
beste bizidun baten geneak artifizialki gehituta egin
dituzten bizidunak dira.

Hau esanahia zientifikoa da, hiztegietan aurkitu
dezakeguna, hizkera arruntera itzulita, transgeniko hitza
edozein bizidunari (animalia, landarea...) beste bizidun
baten informazio genetikoa sartzen zaionean eratzen
den bizidun ez-natural berria izendatzeko erabiltzen da.


ORAIN BADAKIGU TRANSGENIKOAK ZER DIREN,
BAINA BA AL DAKIGU NON AURKITU AHAL
DITUGUN?


Alde batetik, egunero erosi eta jaten ditugun
produktuen artean, asko transgenikoak dira. Askotan
transgenikoak barazkiekin soilik lotzen ditugu baina
oker gabiltza.

Bai, egia da, barazkiak eta lurrarekin lotuta dauden
gainontzeko produktuak gehien manipulatzen direnak
direla, izan ere, nekazaritza produktuen ustiapenerako
erabiltzen diren lur-eremuak eskasak dira eta beraz,
hauen emankortasuna handitu behar da kosta ala kosta.

Ez ahaztu eremu txiki hauek lehenengo munduan
bizi garenon “beharrak” asetu behar dituztela.
2009ko apirilaren 21ean, Ibarretxeren EAJ-PNVk
Eusko Jaurlaritza utzi baino lehen bere azken erabakia
hartu zuen: produktu transgenikoak ekoizteko baimena
eman zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Genetikoki
Eraldatutako Organismoen, Ohikoen eta Ekologikoen
Koexistentzia Arautzeko dekretuaren bidez.

Araudi berri honen helburua, lehenengo sektorean lan egiten dutenek
edozein nekazaritza motan aritzeko aukera izatea omen
da. Beraz, Eusko Jaurlaritzak berak, 2007an EAEa
transgenikorik gabeko eremu bezala katalogatzeko
erabakiak bi urte eskaseko iraupena baino ez du izan.
Garai hartan, Eusko Jaurlaritzak bai gizakiengana
eta baita abereengana iritsiko ziren elikagaiek
genetikoki eraldatutako organismorik ez izatearen
garrantzia nabarmendu zuen.

Izan ere, zalantza asko daude nekazaritza-produktu
hauek bai ingurunean eta baita gizakion osasunean ere
izan ditzaketen eraginen inguruan. Ingeniaritza
genetikoaren arloan aritzen diren zientifikoek ikertzen
jarraitzen dute, baina oraindik ez dago datu zehatzik
hauen eraginaren inguruan, beraz, dekretu hau
indarrean jartzeko arrazoia ez dugu ulertzen.

Beste aldetik, Europan, jadanik, 5 herrialdetan
(Frantzia, Grezia, Luxenburgo, Austria eta Hungria) arto
transgenikoaren produkzioa debekatu egin da. Zerrenda
honetan sartzen azkenengoa Alemania izan da, aurtengo
apirilaren 14ean MON 810 artoaren haziak ez erabiltzeko
erabakia hartu baitzuen.

Europar Batasunean, 1998.urtetik arto mota hau
erabiltzea legeztatuta dago eta Herrialdeek bakarrik
debekatu ahal dute baldin eta osasunean edota
ingurumenean kalteak eragin ahal dituela frogatzen
duten ikerketak aurkezten badituzte.

Honetik ondoriozta dezakegu, 6 herrialde hauek
arto mota hau debekatzeko arrazoiak aurkitu
dituztela, baina badirudi hemengo ikerlariak ez direla
hain trebeak, izan ere joan den urtean (2008)
Estatuan 80.000 hektarea landatu ziren eraldatutako
artoarekin.

Eraldatuak izan diren produktu horietako batzuk
guregana heltzen dira zuzenean, baina beste batzuk
ordea, animalien janaria bilakatzen dira, pentsu industrial
moduan. Animaliek pentsu hauek hartu eta denbora laburrean,
abere-hiltegietara eramaten dira eta handik zuzenean
dendetara. Azkenik, hauek xerra gozo bezala heltzen
dira gure etxeetara. Beste abere batzuk aldiz, bizirik
mantentzen dira, haien eratorriak lortu ahal izateko:
arrautzak, esnea...

Beraz, bide ugari dauzkate transgenikoek guregana
heltzeko, gure gorputzetan sartzeko, ixil-ixilik zarata
egin gabe, gu ez gara ezta enteratu ere egiten.
Beste aldetik, aspaldi honetan modan jarri diren
bioerregaiei buruz hitz egitea garrantzitsua da. Erregaien
ekoizpenez arduratzen diren multinazionalek, erregai
fosilen eskasiari aurre egiteko bioerregaien produkzio
masiboari ekin diote.

Izenari “bio” aurrizkia lotzea ez da kasualitatea,
aurrizki hau daukan edozein produktu naturarekiko
errespetuarekin lotzen da eta ondorioz, biztanleriaren
kopuru handi batek hauek ohiko erregai fosilak baino
kalte ekologiko txikiagoa eragiten dutela uste du eta
erregai aukeratzerako orduan, bioerregaiak nahiago
dituzte.

Multinazionalek izen honekin gu engainatu nahi
gaituzten arren, bio delako hauen ekoizpenak ondorio
larriak ditu ingurugiroan: alde batetik, transgenikoak
landatzeko erabiltzen diren lur-eremuak gero eta
ugariagoak dira eta gainera hauen gehiegizko erabilerak
ez du negutegi efektuko gasen isurpen maila murrizten,
bioerregaiak ekoizteko prozesuan isurtzen den CO2
kopurua hauen erabilerak suposatzen duen kopuruaren
murriztea baino altuagoa da.

Elikagai transgenikoek gizakien osasunean hainbat
eragin kaltegarri sor ditzakete, adibidez, transgenikoak
erabili diren elikagaietan hainbat erresistentzia
antibiotikodun geneak daudenez hauek gizakiei,
animaliei eta bakterioei transferitu daitezke.

Honen ondorioz, gure organismoak antibiotikoen
efektua neutralizatzeko ahalmena garatuko du,
gaixotasun berriak sortuz, alergiak esate baterako.

Azkenik, egunero janzten dugun arropa ere elementu
transgenikoz beteta dago, izan ere, modu industrialean
erabiltzen den kotoi gehiena transgenikoa da.

TRANSGENIKOZ INGURATUTA GAUDELA JAKIN
ETA GERO, ZER EGIN DEZAKEGU?


Gauzarik garrantzitsuena, kontsumitzen dugunaz
informatzea da, horretarako hainbat tresna dauzkagu:
aldizkariak, internet...

Beste aldetik, baratzaren bat izatekotan hazi
ekologikoak erabiltzen saiatu, batzuetan ez da erreza
baina gero eta denda gehiago daude.

Azkenik, hauen kontra egiten diren kanpainak
bultzatuz, transgenikoak erabiltzen dituzten marka
komertzialei boikot eginez, informazioa zabalduz eta
hainbat instituzioetan kexak jarriz.

Ez ahaztu alternatibak badaudela, hasiera batean
eguneroko erosketak egiteko transgenikoak diren
produktuen zerrenda eramatea astuna izan daitekeen
arren, ohitura hartzea baino ez da.

Laster produktu transgenikoak erabiltzen dituzten
markak zeintzuk diren buruz ikasiko dugu, normalean
botere handiko multinazionalak izaten dira eta.

Txosten osoa jeisteko: http://www.herrikolore.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=79&Itemid=61


TRANSGENICOS HASTA EN LA SOPA

El 21 de abril de 2009 el PNV de Ibarretxe
tomó la última decisión de su Gobierno antes de cesar:
mediante decreto autorizó la producción de productos
transgénicos en Euskadi, a pesar de que ese mismo
Gobierno Vasco catalogó en el 2007 a Bizkaia, Araba
y Gipuzkoa como “Territorios sin transgénicos”. El
supuesto objetivo de este último decreto de 2009 es
facilitar que quienes trabajan en el primer sector puedan
trabajar en cualquier tipo de agricultura.

Por lo tanto, la decisión que el propio Gobierno
Vasco tomó en 2007 por la que declaraba la CAV como
territorio libre de transgenicos no ha estado en vigor ni
dos años. Durante ese periodo el Gobierno Vasco
estuvo recalcando la importancia de que los
alimentos que pudiesen llegar a los seres humanos
y también a los animales no contuvieran productos
transgenicos.

La razón son las numerosas dudas que existen
sobre la influencia que estos productos agrícolas pueden
tener tanto en la salud humana como en el medio
ambiente. L@s cientific@s que trabajan en el campo
de la ingeniería genética siguen estudiando estos
productos sin que hasta el momento hayan llegado a
conclusiones definitivas. Dado que en estos dos años
las condiciones no han cambiado no entendemos porque
se ha derogado el decreto de 2007.

En Europa ya son 5 los países que han prohibido
la plantación de maíz transgénico (Francia, Grecia,
Luxemburgo, Austria y Hungria). El último país en entrar
en esa lista ha sido Alemania donde el 14 de abril (2009)
han tomado la decisión de prohibir la utilización de
semillas del maíz MON 810. En la Unión Europea la
utilización de este tipo de maíz está legalizada desde
1998, aunque los Estados pueden prohibir su
utilización siempre que presenten estudios que
demuestren que puede provocar daños en la salud
humana o en el medio ambiente.

De esto podemos deducir que estos seis
países han encontrado razones para prohibir este
tipode maíz, pero parece que l@s investigador@s
en el Estado español no son tan hábiles ya que en
el año 2008 se han plantado 80.000 hectáreas de
maíz transgenico.

Hoy en día cualquier persona ha oído hablar de
los “transgénicos”, pero tal vez no tengamos tan claro
los que son: especies (vegetales) a las que les han
introducido de manea artificial genes de otra especie
(vegetal o animal).

O dicho de otra manera; la palabra
“transgénicos” la podemos utilizar al referirnos a
cualquier especie vegetal o animal creada de manera
artificial mediante la introducción de genes de otras
especies.

AHORA YA SABEMOS QUÉ SON LOS
TRANSGÉNICOS, PERO ¿EN QUÉ PRODUCTOS
PODEMOS ENCONTRARLOS?


Por un lado, podemos encontrarlos en muchos
de los productos que compramos y comemos a diario.
A menudo identificamos los transgénicos con los
vegetales, y es cierto que estos productos, relacionados
con la tierra y las plantas son los que más se manipulan
genéticamente.

La razón es sencilla; las tierras de cultivo son
escasas y estos productos aumentan la productividad
de esos terrenos. No olvidemos que estas reducidas
tierras de cultivo tienen que “saciar” las necesidades
de quienes vivimos en el Occidente enriquecido.

Algunos de estos productos nos llegan
directamente, otros sin embargo se transforman en
piensos industriales para el ganado. Los animales
domésticos consumen estos piensos, posteriormente
son llevados al matadero y de allí a la carnicería y
demás establecimientos.

Finalmente llegan a nuestra mesa en forma de
jugosas chuletas. Otro tipo de productos provienen de
animales que en principio no son sacrificados: huevos,
leche.... Por lo tanto, los transgénicos tienen numerosos
caminos para llegar hasta nosotr@s, para entrar en
nuestro organismo, sin hacer ruido y sin enterarnos.

Por otro lado, debemos fijar también nuestra
atención sobre los famosos “bio-combustibles”. Las
multinacionales que controlan la producción de
combustibles, y ante la escasez de los mismos, han
iniciado la producción masiva de bio-combustibles, por
supuesto transgenicos.

No es casualidad el que a este tipo de
combustibles le hayan añadido el prefijo de “Bio”. Esta
palabra la relacionamos con productos respetuosos
con la naturaleza y el medio ambiente por lo que mucha
gente a la hora de adquirir combustible opta por esta
opción pensando que son menos contaminantes que
los habituales combustibles fósiles. Con este prefijo
de “bio” las multinacionales pretenden engañarnos ya
que la realidad es la contraria: la producción de biocombustibles
trae graves consecuencias en el medio
ambiente.

Por un lado los terrenos agrícolas que se
utilizan para la producción de estos combustibles son
cada vez mayores, además, su excesiva utilización no
reduce el vertido de gases que provocan el efecto
invernadero. En el proceso de producción de los biocombustibles
el vertido de CO2 es mayor que el que
se reduce con su utilización en los vehículos.

Los alimentos transgénicos pueden perjudicar
la salud humana. Por ejemplo; en los alimentos en los
que hay transgénicos existen genes con resistencia a
los antibióticos y estos pueden transferir esa
característica a los seres humanos, animales y bacterias.

Como consecuencia nuestro organismo
desarrollará el reflejo de neutralizar los efectos de los
antibióticos, creando nuevas enfermedades, como las
alergias.

Para finalizar; la ropa que vestimos a diario está
compuesta por productos transgénicos, concretamente
la mayoría de algodón que se utiliza en la industria
textil es transgénico.

DESPUÉS DE SABER QUE ESTAMOS
CONVIVIENDO A DIARIO CON LOS TRANSGÉNICOS
NOS SURGE LA PREGUNTA: ¿QUÉ PODEMOS
HACER?


Lo más importante; informarnos de lo que
consumimos, para eso tenemos varios caminos: internet,
revistas especializadas....

Por otro lado, quien tenga una huerta debe
procurar utilizar semillas ecológicas, a veces no es fácil
encontrarlas pero cada vez son más habituales los
sitios de venta de estos productos.

Para finalizar, colaborando en las campañas
que se realizan contra los transgénicos, haciendo boicot
a las marcas comerciales que utilizan transgénicos,
extendiendo la información y poniendo quejas ante las
instituciones.

No olvides que hay alternativas a la hora de hacer
las compras, aunque al principio pueda parecer algo
engorroso llevar encima una lista de productos génicos,
es sólo cuestión de acostumbrarse. En poco tiempo
reconoceremos las marcas que utilizan productos
transgénicos, suelen ser poderosas multinacionales.

Para bajar todo el informe:
http://www.herrikolore.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=79&Itemid=61


ELIKAGAIEN ZERRENDA GORRIA
BEREZKO MARKAK
 MIQUEL ALIMENTACIÓ : Gourmet
DINOSOL SUPERMERCADOS , S.L (SuperSol, HiperDino, CashDiplo y NETTO): SuperSol

FABRIKATZAILEEN MARKAK
OLIOAK, KOIPEAK ETA MARGARINAK
 GRUPO SOS : Carbonell, Koipe, Koipesol, RACSA, Tindana, Tecen, Dacil
MIGASA : Fenómeno, La Masía
UNILEVER : Flora, Ligeresa, Tulipán
ACESUR-ACEITES DEL SUR : Soy Plus, Altivoléico,Mistress, Andante
BORGES : Produktu guztiak
VAN DIJK FOOD PRODUCTS : Holland
ACEITES ALBERT : La Lloma
ACEITES CARRIÓN : Pulido

HAURRENTZAKO ELIKAGAIAK 
NESTLÉ : Produktu guztiak
DANONE : Nutricia (Almirón),Milupa, Dumex, Mellin, Cow&Gate, Blédina

ETXEKO ANIMALIENTZAKO ELIKAGAIAK
 ROYAL CANIN : Produktu guztiak
NESTLÉ : Nido, Friskies, Vital, Félix, Balance, Elite Nutrición, Beneful, Gourmet, Tonus
NOVOPET : Produktu Guztiak

PLATER PRESTATUAK ETA KONTSERBAK
 GRUPO SOS : Carbonell, Sos
UNILEVER: Knorr, Calvé, Maizena
EL CHOCLO: El Choclo
NESTLÉ : Maggi, Buitoni, Litoral, Solís, Nestle, La Cocinera
BORGES : Produktu guztiak
OFISTRADE : Bovril, Casa Fiesta
COSAMI : Produktu guztiak
TRE : Tre, Señorío de Albaida

EDARIAK
UNILEVER : Lipton, Flora
ZAHOR : Produktu guztiak
NESTLÉ : Nesquik, Nescafé, Nestlé, Bonka, Eko, Ricore
VALOR : Produktu guztiak

OPILAK
 QUESERA SAN JUAN : (Colombia) Colmaíz
DULCERÍA CANDE : La abuelita de Canarias
FRIPAN : Produktu guztiak
PIT : Produktu guztiak
PANADERÍA TRADICIONAL: Produktu guztiak
MAR Y TERRA : Produktu guztiak
PANADERÍA TRADICIONAL :Produktu guztiak

ZEREALAK
 NESTLÉ : Chocapic, Fitness, Fibre1, Estrellitas, Golden Grahams, Crunch, Cheerios
KELLOGG'S : Produktu guztiak

IZOZTUAK
 NESTLÉ : Buitoni, La cocinera

TXOKOLATEAK ETA GOZOKIAK
 JOYCO (WRIGLEY) :Solano, Trex, Orbit, BigRed, Spearmint, Freedent, Doublemint, Juicy Fruit, Hubba Bubba, Creme savers, Extra, Life Savers
NESTLÉ : Nestlé, Milkybar, Crunch. After Eight, Kit kat, Nesquik, Blues, Dolca
VALOR : Produktu guztiak
ZAHOR: Zahor, Hurry Up
DELAVIUDA: Produktu guztiak
LACASA: Lacasa, Lacasitos, Conguitos, Shocobolas, Divinos

DIETETIKOAK
SALUD E IMAGINACIÓN : Int-Salim
DIPLAN : Lecitina de Soja
LABORATORIOS YNSADIET : Hijas del Sol, El Clérigo, Natur Tierra
COMEZTIER (CARECA): Comeztier
MARTÍNEZ NIETO: Marny's
MASÍA SANTA CLARA Masía: Sta Clara
LABORATORIOS PINISAN : Pinisan
PLAMECA-AJARA: Plameca-Ajara

GAILETAK
 UNILEVER : Flora
KELLOG'S : Produktu guztiak
PASTELERÍA CONDE Y MEDINA: Produktu guztiak

IZOZKIAK
ROYNE : Produktu guztiak
NESTLÉ : La Lechera, Maxibon, Nestlé, Extreme
UNILEVER : Frigo, Ben&Jerry's

OGIA ETA PASTA
 FRIPAN : Produktu guztiak

SNACKS
 CRECS : Crecs
FACUNDO BLANCO : Facundo
PEPSICO : Matutano, Lay's, Doritos, Bits, Cheetos, Santa Ana, Ruffles
PROCTER & GAMBLE : Pringles
CELIGÜETA : Celigüeta
BORGES : Produktu guztiak

POSTREAK, MARMELADA ETA KREMAK
 UNILEVER : Ligeresa
ZAHOR : Produktu guztiak
LACASA : Produktu guztiak
DELAVIUDA : Produktu guztiak
FRIPAN : Produktu guztiak
TRE : Produktu guztiak

SALTSAK
 CHOVI : Chovi
GRUPO SOS : Asua, Koipesol, Louit, Procer
ACEITES Y SALSAS MUELA : Fuensol, Végé
BORGES : Produktu guztiak
MIQUEL ALIMENTACIÓ : Gourmet
VELDIS : Hunt's
OFISTRADE : Amora, etc
COSAMI : Produktu guztiak
TRE : Produktu guztiak
COMPRE Y COMPARE : Mari Carmen

LISTA ROJA DE ALIMENTOS

MARCAS BLANCAS  
MIQUEL ALIMENTACIÓ : Gourmet
DINOSOL SUPERMERCADOS , S.L (SuperSol, HiperDino, CashDiplo y NETTO): SuperSol

MARCAS DE FABRICANTE

ACEITES, GRASAS Y MARGARINAS
 GRUPO SOS : Carbonell, Koipe, Koipesol, RACSA, Tindana, Tecen, Dacil
MIGASA : Fenómeno, La Masía
UNILEVER : Flora, Ligeresa, Tulipán
ACESUR-ACEITES DEL SUR : Soy Plus, Altivoléico,Mistress, Andante
BORGES : Todos productos
VAN DIJK FOOD PRODUCTS : Holland
ACEITES ALBERT : La Lloma
ACEITES CARRIÓN : Pulido

ALIMENTACIÓN INFANTIL
 NESTLÉ : Todos productos
DANONE : Nutricia (Almirón),Milupa, Dumex, Mellin, Cow&Gate, Blédina

ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES DOMÉSTICOS
 ROYAL CANIN : Todos productos
NESTLÉ : Nido, Friskies, Vital, Félix, Balance, Elite Nutrición, Beneful, Gourmet, Tonus
NOVOPET : Todos productos

ALIMENTOS PREPARADOS Y CONSERVAS  
GRUPO SOS : Carbonell, Sos
UNILEVER: Knorr, Calvé, Maizena
EL CHOCLO: El Choclo
NESTLÉ : Maggi, Buitoni, Litoral, Solís, Nestle, La Cocinera
BORGES : Todos productos
OFISTRADE : Bovril, Casa Fiesta
COSAMI : Todos los productos
TRE : Tre, Señorío de Albaida

BEBIDAS 
UNILEVER : Lipton, Flora
ZAHOR : Todos productos
NESTLÉ : Nesquik, Nescafé, Nestlé, Bonka, Eko, Ricore
VALOR : Todos productos

BOLLERÍA
 QUESERA SAN JUAN : (Colombia) Colmaíz
DULCERÍA CANDE : La abuelita de Canarias
FRIPAN : Todos productos
PIT : Todos los productos
PANADERÍA TRADICIONAL: Todos los productos
MAR Y TERRA : Todos los productos
PANADERÍA TRADICIONAL : Todos los productos

CEREALES 
NESTLÉ : Chocapic, Fitness, Fibre1, Estrellitas, Golden Grahams, Crunch, Cheerios
KELLOGG'S : Todos productos  
CONGELADOS  
NESTLÉ : Buitoni, La cocinera

CHOCOLATES Y GOLOSINAS  
JOYCO (WRIGLEY) :Solano, Trex, Orbit, BigRed, Spearmint, Freedent, Doublemint, Juicy Fruit, Hubba Bubba, Creme savers, Extra, Life Savers
NESTLÉ : Nestlé, Milkybar, Crunch. After Eight, Kit kat, Nesquik, Blues, Dolca
VALOR : Todos productos
ZAHOR: Zahor, Hurry Up
DELAVIUDA: Todos productos
LACASA: Lacasa, Lacasitos, Conguitos, Shocobolas, Divinos

DIETÉTICOS 
SALUD E IMAGINACIÓN : Int-Salim
DIPLAN : Lecitina de Soja
LABORATORIOS YNSADIET : Hijas del Sol, El Clérigo, Natur Tierra
COMEZTIER (CARECA): Comeztier
MARTÍNEZ NIETO: Marny's
MASÍA SANTA CLARA Masía: Sta Clara
LABORATORIOS PINISAN : Pinisan
PLAMECA-AJARA: Plameca-Ajara

GALLETAS
UNILEVER : Flora
KELLOG'S : Todos productos
PASTELERÍA CONDE Y MEDINA: Todos productos

HELADOS
ROYNE : Todos productos
NESTLÉ : La Lechera, Maxibon, Nestlé, Extreme
UNILEVER : Frigo, Ben&Jerry's

PAN y PASTAS  
FRIPAN : Todos productosSNACKS
 CRECS : Crecs
FACUNDO BLANCO : Facundo
PEPSICO : Matutano, Lay's, Doritos, Bits, Cheetos, Santa Ana, Ruffles
PROCTER & GAMBLE : Pringles
CELIGÜETA : Celigüeta
BORGES : Todos productos

POSTRES, MERMELADAS Y CREMAS  
UNILEVER : Ligeresa
ZAHOR : Todos productos
LACASA : Todos productos
DELAVIUDA : Todos productos
FRIPAN : Todos productos
TRE : Todos productos

SALSAS  
CHOVI : Chovi
GRUPO SOS : Asua, Koipesol, Louit, Procer
ACEITES Y SALSAS MUELA : Fuensol, Végé
BORGES : Todos productos
MIQUEL ALIMENTACIÓ : Gourmet
VELDIS : Hunt's
OFISTRADE : Amora, etc
COSAMI : Todos los productos
TRE : Todos los productos
Compre y compare : Mari Carmen