domingo, 19 de mayo de 2013

Eguzki Garoñaren luzapen eskaeraren aurrean -//- Eguzki ante la petición de prorroga de Garoña

(Más abajo en castellano)

Gaurko deituta zegoen bileran CSN-k hartu dezakeen erabakiaren aurrean, Eguzki talde ekologista eta antinuklearretik gure iritzi ezkorra azaldu nahi dugu. CSN-k egun batetik bestera bilera deitu izanak ( gogoratu behar dugu Nuclenorrek luzapenerako proposamena maiatzaren 17an aurkeztu zuela), erabakiaren aurrean ezkorrak izateko gakoetako bat da....
----

Ante la decisión que se pueda tomar en la reunión del CSN convocada para hoy, desde grupo ecologista y antinuclear Eguzki queremos señalar que somos pesimistas. El mero hecho de que el CSN haya convocado una la reunión extraordinaria de un día para otro ( recordamos que Nuclenor presento la propuesta de prorroga el viernes 17 de mayo), es una de las calves que nos hace ser pesimistas respecto a su decisión...
Aski ezaguna da CSN-k eta Lobby nuklearrak maiz askotan izan duten jarrera (EB esanetan estres testak osatugabeak, segurtasun neurrietan egin beharreko hobekuntzatan hartutako jarrera malgua…), Espainiako Gobernuak Garoñaren luzapenarekiko eta berriz elektrizitatea ekoiztearen alde azaldu duen aldeko jarrerak… ematen dizkigu beste gako batzuk. Beraz, CSN-k luzapenari baiezkoa emango diola uste dugu.

Luzapenaren eztabaida Garoñak duen benetako arazoa estaltzen ari da: segurtasun falta. Energia ekoizten aritu ala ez, eraikuntza naiz segurtasun akats larriak dituen zentrala da, Garoña ez da segurua, ondorioz biztanleria ( 1.000.000 batetik gora) eta ingurumena arrisku larrian jartzen ari da.

Arrisku hauek ekiditeko neurri bakarra Garoñako zentral nuklearraren itxiera eta eraispena da eta Eguzkikook etengabe lan egingo dugu lortu arte.

Eguzki, talde ekologista eta antinuklearra 2013ko maiatzaren 20an. 

----


Es ya harto conocida la connivencia del CSN ( test de estrés incompletos según la UE, actitud laxa ante las mejoras a realizar en las medidas  de seguridad...) con el lobby nuclear, la opinión favorable del Gobierno de España a la prorroga y vuelta a la producción eléctrica de Garoña... Por lo que creemos que es muy probable que el CSN de el sí a la prorroga.El debate de la prorroga  está solapando el verdadero problema de Garoña: la falta de seguridad. Este produciendo energía o no, es una central con graves defectos constructivos y de seguridad, Garoña no es una central segura y esta poniendo en riesgo tanto a los habitantes ( más de 1.000.000 ) como al medio ambiente.

La única medida que puede evitar estos riesgos es el cierre y desmantelamiento definitivo de Garoña y desde Eguzki trabajaremos sin cesar  hasta conseguirlo.

 


Eguzki, grupo ecologista y antinuclear a 20 de mayo de 2013