miércoles, 2 de julio de 2014

Bilboko Udalak: Zabalgarbi munstroa elikatzen -//- Ayuntamiento de Bilbao: alimentando al monstruo Zabalgarbi

(Más abajo en castellano)
 
BILBOK 94.000.000 KILO ZABOR BIDALIKO DITU ERRETZERA URTEROBilbok 116.000.000 kilo hondakin sortzen ditu urtero. Hondakin horien %19a bidaltzen du bakarrik birziklatzera, gainontzeko %81ak zabortegietan amaitzen duelarik.


                Bilboko Udalak erabaki ausartak hartu behar ditu hondakin eta zaborren arloan: konpostatzea hiri guztira zabaldu, birziklatze tasak handitzeko politikak bultzatu, hondakinen kudeaketarekin erlazionatutako ingurumen hezkuntza programak sustatu, etab. 


                Baina zoritxarrez, kontrako bidea hartu du Bilboko Udal Gobernuak (EAJ). Izan ere, PPren babesari eta PSOEren abstentzioari esker, ekainaren 26an hiriak urtero sortzen dituen 94.000.000 kilo zaborrak erretzera bidaltzea erabaki zuen.....
.....
BILBAO INCINERARÁ 94.000.000 KILOS DE BASURA AL AÑO

  Bilbao produce 116.000.000 kilos de basura al año, y solo envía a reciclar el 19%. El 81% restante de los residuos acaba en los vertederos.

    El Ayuntamiento de Bilbao debe tomar decisiones valientes en el tema de las basuras: extender el compostaje a toda la ciudad, impulsar políticas para aumentar el reciclaje, promover programas de educación ambiental en materia de residuos, etc. 

    Pero por desgracia, el Gobierno Municipal (PNV) con apoyo del PP y la abstención del PSOE ha optado por otro camino; el 26 de junio decidió incinerar 94.000.000 kilos de basuras, o lo que es lo mismo, el 81 % de lo que se produce en la Villa....
BILBOK 94.000.000 KILO ZABOR BIDALIKO DITU ERRETZERA URTERO

    B
ilbok 116.000.000 kilo hondakin sortzen ditu urtero. Hondakin horien %19a bidaltzen du bakarrik birziklatzera, gainontzeko %81ak zabortegietan amaitzen duelarik.


    Bilboko Udalak erabaki ausartak hartu behar ditu hondakin eta zaborren arloan: konpostatzea hiri guztira zabaldu, birziklatze tasak handitzeko politikak bultzatu, hondakinen kudeaketarekin erlazionatutako ingurumen hezkuntza programak sustatu, etab. 

    Baina zoritxarrez, kontrako bidea hartu du Bilboko Udal Gobernuak (EAJ). Izan ere, PPren babesari eta PSOEren abstentzioari esker, ekainaren 26an hiriak urtero sortzen dituen 94.000.000 kilo zaborrak erretzera bidaltzea erabaki zuen. 

    Bizkaian arazo bat daukagu. Errauskailu garesti bat daukagu, Zabalgarbi, eta jaten eman behar diogu eguna joan eta eguna etorri, enpresa erdi-publiko (%65a akziodun pribatua eta %35a akziodun publikoa) honen jabeek, kosta ahala kosta dirua irabazi nahi dutelako. Hemendik aurrera, hartu berri duten erabakiari esker, Bilbok gustura eskainiko dizkie bere zaborrak errauskailuaren labe gosetiei. Errauskailuaren funtzionamenduak berez eragiten dituen inpaktu zuzenei, urtero sortzen diren 48.000.000 kilo eskoria eta errauts toxikoak gehitu behar zaizkie. Hauek Bizkaiko zabortegiak betetzen dituzte. Aipatu beharra daukagu Zallakoa horietako bat dela eta orain dela gutxi Udalak bere itxiera eskatu duela, udalerrian dauzkan inpaktu negatiboak argudiotzat hartuz. 

    Munduan badira errausketa baztertu eta hondakinen bilketarako sistema pertsonalizatuak ezarri duten tamaina handiko hiriak (San Frantzisko, Brusela eta Milan adibidez), lortutako emaitzak oso positiboak izan direlarik (birziklatze tasa handiak). 

    Bilbok hiri hauek eredutzat har zitzakeen. Baina hemen arazoaren oinarriak bi dira: alde batetik, borondate politiko eza; beste aldetik, interes ekonomiko elitistek errausketa inposatu dutela Bizkaiko Hiri Hondakin Solidoak (HHS) kudeatzeko metodo lez.

    Hauxe da EAJren estiloa: errekurtso naturalak erre, inbertitzaile pribatu gutxi batzuei dirua irabazten lagundu eta gure Bizkaia hondakin toxikoz bete.Birziklatzeari bai! Zaborrak erretzeari ez!


BILBAO INCINERARÁ 94.000.000 KILOS DE BASURA AL AÑO

    Bilbao produce 116.000.000 kilos de basura al año, y solo envía a reciclar el 19%. El 81% restante de los residuos acaba en los vertederos.

    El Ayuntamiento de Bilbao debe tomar decisiones valientes en el tema de las basuras: extender el compostaje a toda la ciudad, impulsar políticas para aumentar el reciclaje, promover programas de educación ambiental en materia de residuos, etc. 

    Pero por desgracia, el Gobierno Municipal (PNV) con apoyo del PP y la abstención del PSOE ha optado por otro camino; el 26 de junio decidió incinerar 94.000.000 kilos de basuras, o lo que es lo mismo, el 81 % de lo que se produce en la Villa.

    En Bizkaia tenemos un problema. Existe una incineradora, Zabalgarbi, a la que hay que dar de comer todos los días, porque los/as dueños/as de esta empresa de carácter semipúblico (65% accionariado privado y el 35% accionariado público) quieren ganar dinero a toda costa. Así, desde ahora en adelante, Bilbao nutrirá los hambrientos hornos de esta incineradora. Además de los impactos directos derivados de su actividad, esta incineradora genera 48.000.000 kilos de escorias y cenizas tóxicas anualmente. Éstas, son repartidas por los vertederos de Bizkaia, tales como el de Zalla, cuyo Ayuntamiento ha solicitado el cierre del mismo por los perjuicios que trae al municipio.

    En el mundo existen grandes ciudades (por ejemplo; San Francisco, Bruselas o Milán) que han rechazado la incineración y han implantado sistemas de recogida personalizada de residuos, con gran éxito y unas tasas de reciclaje envidiables. 

    Estas ciudades podrían ser un buen ejemplo para Bilbao. Pero, aquí, el problema radica en la falta de voluntad política y que los intereses económicos elitistas imponen la incineración como eje central de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) en Bizkaia.

    Este es el estilo del PNV: quemar recursos naturales, hacer ganar dinero a unos pocos inversores privados y llenar Bizkaia de residuos tóxicos.

¡Sí, al reciclaje! ¡No, a la incineración!


Bizkaian, 2014ko uztailaren 2anEGUZKI Talde Ekologista
Tf.688662532  eguzki.eguzki@gmail.com      
http://www.eguzki.org