viernes, 17 de marzo de 2017

Garoña itxi eta eraitsi betiko berehala! / Garoña cierre definitivo y desmantelamiento ¡Ya!

Aukera oro da ona aldarrikapen ozen eta garbia egiteko

Eguzkiren ustez, Euskal Herria maite dugunok bertan bizi garenok bezalaxe, eskura ditugun aukera guztiak erabili behar ditugu gobernatzen gaituztenei argi eta ozen adierazteko, Santa Maria de Garoña zentral nuklearra berehala itxi behar dela, hala nola zorigaiztoko instalakuntza horrengandik onartzen dugun tramite bakarra eraispenarena dela. Hori bai, transparentzia, parte hartze eta administrazioa, mugimendu ekologista, alderdi politiko naiz erakunde sindikal naiz sozialen artean lortutako kontsetsuz, hori baita guretzako etorkizun seguru bat izateko berme bakarra.

Horrexegatik, herritar oro foro eta plataforma ezberdinak antolatzen ari diren ekimen andanatan  parte hartzera animatu nahi ditugu, zeinak Garoñaren itxiera eta berriztagarrietan naiz energia garbietan oinarrituko den eredu energetikoaren aldeko apustua egitea duten amankomunean, Eguzkikook honakoa gehitzen diogularik: “gure herrirako burujabetza energetikoaren ikuspegitik”. Agendan idatzi beharreko lehenengo data, datorren larunbatekoa da, hilak  18 19:00tan Gasteizen, Araba Garoñarik Gabe plataformak deitutako manifestazioan, non Eguzki, Garoñaren Aurkako Foroko partaidea, bertan egongo den.

Datozen hilabeteak erabakigarriak izango dira gure lurraren etorkizunerako – Energia Ministerioak   abuztua baina lehen erabaki behar du irekitzeko baimena ematen dion hala ez-, beraz arrazoiz edo koherentziaz eta ikuspegi zabalarekin jardun beharra dago. Hori da gure buruari eskatzen dioguna eta   horixe espero dugu gainontzeko gizarte eragile ekologista, sindikatu eta herritarrengandik ere, etorkizunean helburu berarekin antola daitezkeen mota honetako ekimenak babestuz, laster, martxoaren 25 larunbatez Garoñaren Aurkako Foroak egin duena, esaterako.  Beraz, datozen hilabeteetan gorde dezagun tarte bat gure agendetan  kalera irteteko,  gure ahotsez eta partaidetzaz matxinatu gaitezen elektriken oligopolioen interesen eta horiekiko espainiar Gobernuaren zurikeriaren aurrean. Ez gaitezen gehiengo isila izan.
2017ko martxoaren 17an

Todas las oportunidades son buenas  para decirlo alto y claro

Eguzki considera que las personas que vivimos y amamos Euskal Herria debemos aprovechar todas las oportunidades a nuestro alcance para expresar alto y claro a quienes nos gobiernan que el cierre definitivo de la central nuclear de Santa Maria de Garoña debe ser inmediato, que los únicos trámites que admitimos de esta funesta instalación son los de su desmantelamiento. Eso sí, con transparencia, participación y consenso de administraciones, movimientos ecologístas, partidos políticos y organizaciones sindicales y sociales, porque esa es la única garantía de un futuro seguro para todas y todos nosotros.

Es por ello que animamos a todos y todas a participar en las distintas iniciativas que se están desarrollando desde los foros y plataformas que tienen como objetivo común  el cierre de Garoña y la apuesta por un modelo energético basado en energías renovables y limpias, a lo que desde Eguzki añadimos: “y desde una perspectiva de soberanía enérgetica para nuestro país”. La primera fecha a apuntar en la agenda la tenemos el próximo sábado 18 a las 19.00 en Gasteiz con la manifestación convocada por la plataforma Araba Sin Garoña y en la que Eguzki, integrante del Foro Contra Garoña estará presente.

Estos meses son cruciales para el futuro de nuestra tierra -el Ministerio de Energía tiene que decidir si concede licencia de apertura antes de primeros de agosto-, y requiere amplitud de mirada y coherencia en la actuación. Así nos lo exigimos a nosotras y nosotros, así lo esperamos del resto de agentes sociales, ecologistas, sindicales, y de la ciudadanía en general, de cara a próximas convocatorias que se realicen con este objetivo y en fechas también muy próximas, como la que está trabajando el Foro Contra Garoña para el próximo sábado 25. Así pués, reservemos huecos en nuestras agendas estos meses para salir a la calle y rebelarnos con nuestra voz y presencia ante los intereses de los oligopolios eléctricos y el servilismo del Gobierno español hacia ellos. No seremos mayoría silenciosa.

17 de marzo de 2017