jueves, 22 de febrero de 2018

Eguzki kezkatuta dago ekaitz megatankeak ingurumenean izan ditzakeen ondorioengatik.

-->

Ur Patzuergoaren bideo honetan ikus dezakezu Etxebarriko ekaitz tankea (75.000 metro kubiko) eraikitzeko prozesua. Barakaldokoa 90.000 metro kubikotakoa izango da. // En este video del Consorcio de Aguas puedes ver el proceso de construcción del tanque de tormentas de Etxebarri de 75.000 metros cúbicos. El de Barakaldo será de más de 90.000 metros cúbicos.
Eguzki-Barakaldo talde ekologistaren ustez, egoera kezkagarria da: 10 hilabete gabe hasiko dira eraikitzen, Galindon, ekaitz "megatanke" bat, Ur Partzuergoak proiektatuta daukana San Vicente-Zuazo-Galindo eremurako. Baina, halere, oraindik ez da jendaurrean zabaldu ez proiektuaren xehetasunei buruzko informaziorik, ez ingurumen-inpaktuaren gaineko txostenik, ez nora eramango diren 100.000dik gora metro kubiko lur eta arroka, ez lur-kontrolerako neurririk, ez deskontaminazio-protokolorik, ez eta gas toxikoen emanazioaren kontrako prebentzio-neurririk ere.Udal-gobernuak, plazara azaldu denean, gauza bakarra izan du hizpide: Partzuergoak obragatik eskuratuko dion sari ekonomikoa (1,3 milioi euro); ez du beste zehaztasunik eman. Hori ikusita, galde egiten dugu: zeren truke?Nabarmentzekoa da gobernu-talde hori "leihoak ireki eta alfonbrak altxatzera" etorri zela, edo hori esaten zuten aho betean. Ordutik erakutsi duten hermetismo eta bunkerizazio mailak aurreko markak gainditu ditu.

Barakaldon, otsailaren 21an

GAURKOTZEA, 2018/02/26: ekaitz tankea ez da izango 90.000 metro kubikotakoa, 237.000 metro kubikotakoa baizik. Orain dela bi hilabete dokumentazio osoa udaletxean dagoen arren, udal  gobenuak ez dio inori informaziorik eman, ez oposizioari, ez herriari. Gaur, informazio hau  Irabazi udal taldearen esku argitaratu da.

ACTUALIZACION, 26/02/2018: el tanque de tormentas no será de 90.000 metros cúblicos, sino de 237.000 metros cúblicos. Aunque hace dos meses que toda la documentación obra en poder del Ayuntamiento, el gobierno municipal no ha informado a nadie de ello, ni a la oposición, ni al pueblo. Hoy, se ha hecho público de la mano del grupo municipal de Irabazi.
Eguzki señala su preocupación por las consecuencias medioambientales del mega-tanque de tormentasEl colectivo ecologista Eguzki-Barakaldo considera preocupante que a menos de 10 meses del inicio de las obras del “mega-tanque” de tormentas de Galindo, que el Consorcio de Aguas proyecta en el área de San Vicente-Zuazo-Galindo, aún no se haya dado información pública de los pormenores del proyecto, del obligado informe de impacto medio ambiental, del destino de los más de 100.000 metros cúbicos de tierra y rocas, de las medidas de control de tierras y protocolos de descontaminación, de las medidas de prevención ante la emanación de gases tóxicos...El hecho de que el ejecutivo local sólo haya salido a los focos para informar de la compensación monetaria que recibirá del Consorcio (1,3 millones de euros) por la obra sin mayores especificaciones, nos hace preguntarnos: ¿a cambio de qué?Resaltar que este equipo de gobierno vino a “abrir ventanas y levantar alfombras”, o así lo publicitaban, y desde entonces el grado de hermetismo y bunkerización que está demostrando supera cotas anteriores.

Barakaldo, 21 de febrero