miércoles, 15 de octubre de 2014

Eguzki-k bere WEB eraberritu du


(Más abajo en castellano) – (au-dessous en français)


EGUZKI-K BERE WEB ERABERRITU DU

 Asteazken honetan, urriak 15, Eguzki Euskal Herriko talde ekologista eta antinuklearrak bere WEB berria aurkezten du.

Lanean hilabeteak eman ondoren www.eguzki.org  web orrialde berria aurkezten dugu. Orrialde honek Euskal Herriko zein munduko ingurugiro-arazoei zabaldutako leihoa izan nahi du, euskal mugimendu ekologistatik datozen albiste eta ekarpenei eskainitako leiho irekia.

Bere baliabideak xumeak izanagatik ere, komunikazio tresna honek Euskal Herri gorria eta berdea eraikitzen lagundu nahi du, non Ama Lurra giza garapen zuzen eta ekologikoki orekatu baten ardatza izango baita.

Web orrialde honek herrietako berriak zabalduko ditu Eguzki taldeen atalean, nazio eta munduko berriak, eta AHT edo Fracking bezalako kanpaina zehatzetarako atal bereziak ere izango ditu.

Halaber, txosten tekniko, bideo zein irudi artxibategiak ikusi ahal izango dira bertan.

Hizkuntzari dagokionez, gure herriaren errealitatea islatu nahi izan dugu, hiru hizkuntza ofizialak erabiliz: euskara, gaztelania eta frantsesa, gure nazio hizkuntzari eman nahi diogun lehentasuna ahaztu gabe.

Amaitzeko , tresna berri hau Euskal Herriaren eta planetaren egoera ekologikoaz kezkaturik dauden talde, plataforma zein pertsona guztiei gogoko eta erabilgarri izan dakien espero dugu.

Esanda dago, euskal mugimendu ekologistari irekitako leihoa.

Euskal Herria, 2014-10-15

EGUZKI RENUEVA SU WEB


Este  miércoles 15 de octubre  Eguzki. Euskal Herriko talde ekologista eta Antinuklearra estrena nueva web.

Después de varios meses de trabajo presentamos públicamente la renovada web www.eguzki.org
que pretende ser una ventana abierta a las problemáticas medio ambientales de Euskal Herria y el resto del Mundo. Una ventana abierta a las aportaciones e informaciones provenientes del movimiento ecologista vasco.

Este instrumento  comunicativo intentará, desde la modestia de sus medios, aportar a la construcción de una Euskal Herria roja y verde, en la que Ama Lurra sea eje de un desarrollo justo socialmente y equilibrado ecológicamente.

La web reflejará tanto las novedades locales en su apartado de taldes de Eguzki, como las nacionales e internacionales. Así mismo cuenta con apartados para campañas concretas como TAV o Fracking.

También cuenta con archivos de informes técnicos, videos e imágenes.

Respecto a los idiomas hemos intentado reflejar la realidad de nuestro pueblo dando cabida a los tres idiomas oficiales euskera, castellano y francés, conscientes de la prioridad que debemos dar a nuestra lengua nacional.

Para terminar, esperamos que esta nueva herramienta sea del agrado y útil para todos aquellos colectivos, plataformas y personas preocupadas por la situación ecológica en Euskal Herria y el resto del Planeta. Lo dicho; una ventana abierta al movimiento ecologista vasco.

Euskal Herria. 2014-10-15
 .......................

EGUZKI ETRENNE SON NOUVEAU SITE WEB

Le mercredi 15 Octobre, Eguzki, Euskal Herriko talde ekologista eta Antinuklearra, étrenne son nouveau site Web.

Nous avons le plaisir de présenter publiquement  le site rénové www.eguzki.org, au terme de plusieurs mois de réflexion.  Ce sera une fenêtre ouverte sur les problématiques environnementales du Pays Basque et du reste du Monde.  Une fenêtre également ouverte aux apportations et informations en provenance du mouvement écologiste basque.

Cet instrument de communication s’efforcera de participer à la construction d’un Pays Basque rouge et vert, où la Terre Mère –Ama Lurra- est l’axe d’un développement socialement juste et respectueux de l’équilibre environnemental.

Ce site reflétera les nouveautés locales –dans sa partie groupes d’Eguzki-, ainsi que les nouveautés nationales et internationales. Il aura également des sections pour des campagnes spécifiques telles que le TGV ou le Fracking.

Il incluera également des dossiers sur des rapports techniques, des vidéos et images variées.

Nous nous efforcerons également de refléter la réalité de notre peuple en offrant une versión dans chacune des trois langues officielles, l’espagnol, le français et l’euskera, conscients de la priorité que nous dévons accorder à notre langue nationale.

Enfin, nous espérons que ce nouvel instrument soit agréable et utile pour les collectifs, plateformes et personnes soucieuses de la situation écologique du Pays Basque et du reste de la Planète. Bref, une fenêtre ouverte au mouvement écologiste basque.

Euskal Herria. 2014-10-15