miércoles, 9 de noviembre de 2011

PAPER ZABORRA GALINDO IBAIAREN ERTZEAN - PAPEL BASURA EN LA MARGEN DEL RÍO GALINDO

(Más abajo en castellano)

      Galindo ibaiaren ertzean, Sestaotik gertuen dagoen zonaldean, Galindoko Araztegiaren parean hain zuzen ere, iragarkiak jartzeko hainbat panel daude. Langile talde bat iragarkiak aldetzeaz arduratzen da. Arazoa zera da, kartelak aldatzerakoan, zaharrak han bertan, ibaiertzean, uzteko joera daukatela zonaldea bai paisaia eta baita ingurumenaren aldetik erabat kaltetuz.
 ......
En el río Galindo en la margen más cercana a Sestao, a la altura de la Depuradora de Galindo, hay una serie de paneles publicitarios. Un grupo de operari@s son l@s encargad@s de cambiar los anuncios de los paneles publicitarios. El caso es que al sustituir los carteles publicitarios abandonan, de manera habitual, los viejos en la orilla del río, descuidando por completo el entorno ambiental y paisajístico del lugar.
........

PAPER  ZABORRA  GALINDO IBAIAREN ERTZEAN

 Galindo ibaiaren ertzean, Sestaotik gertuen dagoen zonaldean, Galindoko Araztegiaren parean hain zuzen ere, iragarkiak jartzeko hainbat panel daude. Langile talde bat iragarkiak aldetzeaz arduratzen da. Arazoa zera da, kartelak aldatzerakoan, zaharrak han bertan, ibaiertzean, uzteko joera daukatela zonaldea bai paisaia eta baita ingurumenaren aldetik erabat kaltetuz.

 Paper zati hauek, izugarrizko begi-inpaktua sortzen dute eta zonaldea ahaztuta dagoela ematen du. Baina honetaz gain, kartelek tinta daukate, hau oso kutsakorra da hidrokarburoak, esterrak, erretxinak etab. bezalako konposatuak ditu eta. Kutsatzaile hauek bi bidetik uretara erraz asko hel daitezke: zuzen zuzenean, kartelak ibaira jauzi ezkero eta zeharka, euria egiterakoan, uretan disolbatuta.
 EGUZKIk honako galdera hauek egiten dizkio bere buruari:

1.      Gauza bera gertatuko litzateke erdialdeko auzo batetan?

2.      Gure ibaia edozein motatako hondakinen biltokia al da? 

3.      Udaletxeek benetan ba al dakite nola kudeatzen diren gure udalerrien sarreretan kokatuta dauden iragarki-panelak?

4.      Ez al dira konturatzen honen moduko erasoek gure fauna eta flora kaltetu dezaketela?

             EGUZKI Talde Ekologistak langileen jarrera ezkor hau jakitera eman nahi du eta instituzio publikoei eta zonaldearen arduradunak diren udaletxeei (Barakaldo eta Sestao)  arazo honetaz arduratzeko eskatzen dio. Kasu honetan, helburua bikoitza da; instituzioek langileei kudeaketa ez-egokia egiten ari direla esan behar die eta lana modu egokian nola egin behar duten azaldu, bide batez ibaiertzean oraindik ere egon daitezkeen paper zatiak kentzeko eskatuz.

Barakaldon, 2011ko azaroaren 9an

EGUZKI TALDE EKOLOGISTA  tlf: 688 69 38 68

PAPEL  BASURA  EN LA MARGEN DEL RÍO GALINDO

En el río Galindo en la margen más cercana a Sestao, a la altura de la Depuradora de Galindo, hay una serie de paneles publicitarios. Un grupo de operari@s son l@s encargad@s de cambiar los anuncios de los paneles publicitarios. El caso es que al sustituir los carteles publicitarios abandonan, de manera habitual, los viejos en la orilla del río, descuidando por completo el entorno ambiental y paisajístico del lugar.

 Estos fragmentos de papel, además de provocar un importante impacto visual y de dar una imagen de completo abandono de la zona, contienen tinta. La tinta es altamente contaminante ya que contiene componentes tales como hidrocarburos, esteres, resinas… que podrían llegar al agua por dos vías: directamente, si los carteles acabasen en el río o indirectamente, a través del agua de lluvia, por escorrentía. 

 Desde EGUZKI además nos hacemos las siguientes preguntas:

 1.      ¿Esto ocurriría en un barrio céntrico del municipio?

2.      ¿Es nuestra río un sumidero de desechos de todo tipo?

3.      ¿Saben los ayuntamientos realmente como se gestionan los paneles publicitarios que vemos cada día en las entradas de nuestros municipios? 

4.      ¿No se dan cuenta de que un impacto como éste puede dañar la fauna y la flora del entorno?

            Desde la Asociación Ecologista EGUZKI queremos informar de este mal  procedimiento por parte de l@s operari@s y pedir a las instituciones públicas y en particular a los ayuntamientos responsables de la zona (Barakaldo y Sestao) que actúen en consecuencia informando a l@s operari@s de cómo realizar el trabajo de una manera respetuosa con el medio ambiente, instándol@s además a retirar los fragmentos de papel que se encuentren aún en la zona.


En Barakaldo, a 9 de noviembre del 2011

EGUZKI TALDE EKOLOGISTA  tlf: 688 69 38 68