lunes, 21 de mayo de 2012

BIOANIZTASUNA ETA DESAZKUNDEA -//- BIODIVERSIDAD Y DECRECIMIENTO


(mas abajo en castellano)
Bioaniztasunaren egunak beste hainbat egunek bezala ezer gutxitarako balio du. Baina gutxienez, mugimendu sozialoi hedabideetara zabaltzeko eta hoietan gure aldarrikapenak gauzatzeko balio digu.
Urtero lez, Maiatzaren 22a Bioaniztasunaren eguna dugu. Mundu aldakor honetan, garapen jasangarria lehenengo bakteriak sortu zirenetik datorren elementu bat da. Hauek ere,  egoera gogorrei aurre egiteko aldatzen ikasi behar izan baitzuten.
.....
El día de la biodiversidad, como otros tantos días mundiales no sirven para gran cosa. Pero por lo menos nos sirve a los movimientos sociales para poder salir en los medios reindivindicando nuestros planteamientos.

   Cada 22 de mayo se recuerda que es el día de la biodiversidad en este mundo cambiante, donde la necesidad de un desarrollo sostenible ya comenzó con las primeras bacterias, que tuvieron que aprender a cambiar para poder sobrevivir a los duros cambios.
......
(mas abajo en castellano)

BIOANIZTASUNA ETA DESAZKUNDEA
Bioaniztasunaren egunak beste hainbat egunek bezala ezer gutxitarako balio du. Baina gutxienez, mugimendu sozialoi hedabideetara zabaltzeko eta hoietan gure aldarrikapenak gauzatzeko balio digu.
Urtero lez, Maiatzaren 22a Bioaniztasunaren eguna dugu. Mundu aldakor honetan, garapen jasangarria lehenengo bakteriak sortu zirenetik datorren elementu bat da. Hauek ere,  egoera gogorrei aurre egiteko aldatzen ikasi behar izan baitzuten.
Guk ere, epe luzera begira, egokitze estrategia eraginkor bakarra (aldaketa aurreikusgarri zein aurreikusezinen aurrean) aniztasuna dugu. Hain zuzen ere, hori baita lau mila milioi urtetan zehar gizadia iraunaraztea ahalbidetu duen ezaugarria.
Espezie bakoitza bere existentzia urte luzeetan zehar euren arbasoengandik eratorritako asmakuntza desberdinen biltze bat da. Hauek ere, gure arazo berdinen aurka egin behar izan dutelarik: elikadurak aurkitzea, ugaltzea… Azken finean, garapen jasangarria inguru aldakor eta zail batean egokitzeko dugun arazoari eman diezaiokegun irtenbidea da.
Ezin dezakegu ukatu bioaniztasunean dugun parte hartzea, hau gure familia dela onartuz. Eta paraleloki, begi onez ikusi behar ditugu espezie guztiak aurrera eraman ditzaketen  mirari guztiak. Baina ez soilik, elefanteak, hartzak edota pandak, baita ere, inurriak, zizare edota harrak. Harro sentitu behar gara gure ingurugiroarekiko, pozarren bere partaide izatearren… Eta beraz, erantzule gure seme-alabek izan dezaketen etorkizunarekiko.
Sistema ekonomiko eta finantziero mundialeko sarraskiaren jatorria biosferarekiko dugun desorden kritikoa da. Horren erakusgarri argia bioaniztasunaren galera azkartua dugularik. Guztiz jasanezina da biosferak eta planetak limiterik izango ez balute bezala eraikitako sistema bat. Ehiztariak, nekazariak eta abeltzainak milioika zirenean eta natiurarekiko errespetuan oinarritzen zirenean funtzionatzen zuen sistemak, ez du jarraituko 2050. urtean mila milioi pertsonaz osaturiko gizarte kontsumista konpultsibo batean. Zeinak onura soilik diruaren gobernu mundialari ekarriko dion.
Euskal Herrian, hiru espezietik bat galtzeko arriskuan aurkitzen dira. Tendentzia honek aurrera jarraitzen baldin badu, atzera bueltarik gabeko puntu batera iritsiko gara. Ekosistemak eskaintzen dizkigun ongizate, elikadura, ur gozo, sendagai eta beste hainbat aisi gune eskaintzeko ahalmena nabarmenki murriztuko delarik.
Bioaniztasuna mugiarazten gaituen hitz bat bihurtu behar da, zeinak kontserbazio eta gure bizimoduaren aldaketaren nahian preokupazioa sortzea dakarren.  Borrokatu dezagun gure lur emankorraren gainean ematen den porlan indiskriminatuaren kontra.
Tabu bat bezala ulertzen den arren, ausardia izan behar dugu garapenaren kontzeptua zalantzan jartzeko eta gehiegizko kontsumoaren desazkunde bideak esploratzeko. Giza garapen egonkorraren denboran sartzea gure garapen modua aldatzea da, izan ere, egun daukaguna ez baita jasangarria.

BIODIVERSIDAD Y DECRECIMIENTO

   El día de la biodiversidad, como otros tantos días mundiales no sirven para gran cosa. Pero por lo menos nos sirve a los movimientos sociales para poder salir en los medios reindivindicando nuestros planteamientos.

   Cada 22 de mayo se recuerda que es el día de la biodiversidad en este mundo cambiante, donde la necesidad de un desarrollo sostenible ya comenzó con las primeras bacterias, que tuvieron que aprender a cambiar para poder sobrevivir a los duros cambios.

   La única estratégica eficaz de adaptación a largo plazo, tanto a cambios previsibles como imprevisibles, es la diversidad. Por esa razón la vida perdura desde hace aproximadamente cuatro mil millones de años. Siendo el tejido vivo tan diverso como millones de especies diferentes y ricas en diversidad genética vital.

   Cada especie es una colección de invenciones, heredadas de sus ancestros en el curso de su larga existencia, enfrentándose a los mismos problemas que nosotros: encontrar alimentos, evitar ser devorado o matado y reproducirse. Y en consecuencia es una mina de soluciones para resolver nuestros propios problemas de adaptación a un medio cambiante y difícil.

   Tenemos que reconocer nuestra pertenencia a la biodiversidad, asumiendo que esta es nuestra familia. Y paralelamente, admirar los prodigios de que son capaces todas las especies, no solo los elefantes, los monos y los pandas, sino también las hormigas, las lombrices y otros gusanos que reposan sobre la tierra que nos rodea. En resumen, sentirnos orgullosos de la naturaleza, felices de pertenecerle,…e inquietos y responsables del futuro de nuestros hijos, que depende de ella.

   La barbarie del sistema económico y financiero mundial está en el origen del desorden crítico de la biosfera, del que la perdida acelerada de la biodiversidad es el síntoma. Resulta del todo insostenible un sistema que fue construido como si la biosfera y el planeta no tuviesen límites. Lo que funcionaba cuando éramos varios millones de cazadores-recolectores o varios cientos de millones de agricultores y ganaderos respetuosos con la naturaleza, no se sostiene cuando en el horizonte del 2050 seremos miles de millones de personas, incitados a un consumo compulsivo que solo beneficia al gobierno mundial del dinero.

    En Euskal Herria, una de cada tres especies se encuentra amenazada. Si se mantiene la tendencia, nos estaremos acercando a puntos sin retorno que reducirán la capacidad de los ecosistemas para proporcionar los bienes y servicios que son esenciales para nuestro bienestar, como alimentos, agua dulce, materias primas, medicinas y espacios de ocio, además de importantes activos culturales.

    Biodiversidad debe ser una palabra movilizadora, que genere preocupación por la conservación y anhelo de cambios en nuestra manera de vivir. Luchemos por la paralización del cementazo indiscriminado de nuestra fértil tierra.

   Hay que tener la valentía de cuestionarse el concepto de desarrollo y permitirse explorar las vías del decrecimiento del sobre-consumo, aunque sea un tema tabú. Entrar en la era del desarrollo humano sostenible es cambiar nuestro modelo de desarrollo, ya que el actual no es nada sostenible.

 .....