martes, 1 de octubre de 2013

Udal Gobernuak ez du Solondo errekako zabortegia garbitu -//- El Gobierno Municipal no limpia el vertedero del arroyo Solondo

(Más abajo en castellano)
  
Udal Gobernuak ez du Solondo errekako zabortegia garbitu

Iragan den apirilaren 15ean eta Erregistroan sartutako eskabide baten bidez, Udal Gobernuari Solondo errekan legez kanpoko zabortegi bat dagoela ohartarazi genion, Agate Deuna auzotik gertu, hain zuzen ere. Halaber, kokapen zehatza eta zabortegiaren egoera erakusten duten argazkiak ere helarazi genizkion. Bertan, besteak beste, neumatikoak, hamarna kristalezko botila, etxeko nahiz lanetako hondakinak, plastikoak eta abar ageri dira; haietako asko errekaren emarian daude....
....
El Gobierno Municipal no limpia el vertedero del arroyo Solondo

El pasado 15 de abril de 2013 y mediante instancia introducida en el Registro informamos al Gobierno Municipal de la existencia de un vertedero ilegal en el arroyo Solondo, en las proximidades del barrio de Santa Agueda, aportándoles tanto su ubicación como fotografías de su estado; neumáticos, decenas de botellas de cristal, desechos domésticos, de obra, plásticos, etc. gran parte de ellos en el cauce del arroyo....

 .........(Más abajo en castellano)

Udal Gobernuak ez du Solondo errekako zabortegia garbitu

Iragan den apirilaren 15ean eta Erregistroan sartutako eskabide baten bidez, Udal Gobernuari Solondo errekan legez kanpoko zabortegi bat dagoela ohartarazi genion, Agate Deuna auzotik gertu, hain zuzen ere. Halaber, kokapen zehatza eta zabortegiaren egoera erakusten duten argazkiak ere helarazi genizkion. Bertan, besteak beste, neumatikoak, hamarna kristalezko botila, etxeko nahiz lanetako hondakinak, plastikoak eta abar ageri dira; haietako asko errekaren emarian daude.

Garbiketa gauzatu ez zela ikusita, ekainaren 20an Udaleko Ingurugiro saileko ordezkari batekin telefonoz hitz egin genuen; langile horrek gunea garbituko zutela ziurtatu zigun.

Era berean, uztailaren 4an URAko (Uraren Euskal Agentzia) arduradunekin mintzatu, eta garbitzeko zeregina Barakaldoko Udalari dagokiola jakinarazi ziguten. Horrez gain, URAren hitzetan, udal teknikari batek garbiketa berehala egingo zela aditzera eman zien.

Irailean gaude dagoeneko... eta Solondoko zabortegia apirilean zegoen moduan dago, ez dute ezer ere garbitu; hori dela eta, Udalaren utzikeria salatu beharrean gaude, eta ez dugu ulertzen nola ez den martxan jarri garbiketarako baliabide egokirik.

Bukatzeko, horrelako gertakari bat salatzen dugun azken aldia izatea nahi genuke: Udalak Barakaldoko mendi eta errekak garbi mantentzeko oinarrizko betebeharra du, eta beraz, ez luke utzikeriaz jokatu beharko.
2013-30-01
........................
El Gobierno Municipal no limpia el vertedero del arroyo Solondo

El pasado 15 de abril de 2013 y mediante instancia introducida en el Registro informamos al Gobierno Municipal de la existencia de un vertedero ilegal en el arroyo Solondo, en las proximidades del barrio de Santa Agueda, aportándoles tanto su ubicación como fotografías de su estado; neumáticos, decenas de botellas de cristal, desechos domésticos, de obra, plásticos, etc. gran parte de ellos en el cauce del arroyo.

Ante la constatación de que no se había limpiado, el 20 de junio nos pusimos en contacto telefónico con una responsable del departamento de Medioambiente del Ayuntamiento, la cual nos aseguró que procederían a su limpieza.

Así mismo, el 4 de julio junio hablamos con responsables de URA, La Agencia Vasca del Agua, que nos informaron que efectivamente la competencia de la limpieza corresponde al Ayuntamiento de Barakaldo, cuyo técnico municipal les había afirmado que procederían a su limpieza en breve.

Nos encontramos en octubre y el vertedero de Solondo sigue como estaba en abril, no han limpiado absolutamente nada, por lo cual nos vemos en la obligación de denunciar la desidia municipal ante este caso. Nos preguntamos por qué no se han puesto los medios necesarios para su limpieza.

Nos gustaría que esta fuese la última vez que tenemos que denunciar la existencia de este vertedero en un monte y un arroyo de Barakaldo y la desidia municipal para cumplir con una obligación tan básica como su limpieza.