martes, 16 de diciembre de 2014

Ez oparitu telefono mugikorrik umeei -//- No regales teléfonos móviles a l@s niñ@s

2012an Barakaldoko Udalbatzak onartutako Mozioa.
 
Eguzkik aurkeztutako mozio bat aho batez onartu du Barakaldoko Udalbatzak non umeek egiten duten telefono mugikorren gehiegizko erabileraz eta beraiei oparitzeko desegokitasunaz kontzientziazio kanpaina egitea onartu duten.

Honako hau da onartutakoa:.......
............
Moción aprobada en el Ayuntamiento de Barakaldo en 2012.
 
El jueves 26 de julio el Pleno Municipal de Barakaldo aprobó por unanimidad una moción presentada por Eguzki en la que se decide realizar una campaña de concienciación sobre los riesgos del uso excesivo de teléfonos móviles por parte de los niños y niñas y la inconveniencia de regalárselos.

Esto es lo que se ha aprobado:...
(Más abajo en castellano)

2012an Barakaldoko Udalbatzak onartutako Mozioa.
 
Eguzkik aurkeztutako mozio bat aho batez onartu du Barakaldoko Udalbatzak non umeek egiten duten telefono mugikorren gehiegizko erabileraz eta beraiei oparitzeko desegokitasunaz kontzientziazio kanpaina egitea onartu duten.

Honako hau da onartutakoa:

1-Telefono mugikorren eta mikrouhinak igortzen dituzten gailuen erabilera goiztiarra, iraunkorra eta neurrigabearen berariazko arriskuez ohartarazten dituzten Europako Kontseiluko Batzarraren eta Eusko Legebiltzarraren ebazpenen ildotik, umeek egiten duten telefono mugikorren neurrigabeko erabileraren kontra kontzientziazio kanpaina bat bultzatu Eskolako Agenda 21 barruan.

2-Kanpaina hau zabaltzeko udalak dauzkan bitarteko publiziatarioen doako erabilera egin: Aita-Ama Aldizkaria, gizarte sareak, udal aldizkariak, Udaleko Webgunea, e.a.

3-Balizko kanpoko diru iturriak bilatu.
4-Kanpaina hau 2012ko Gabonak baino lehenago gauzatu, kontsumo arduratsuari eta haur osasunari begirako ekimen moduan. Kanpainaren emaitzak aztertu eta gero hurrengo urteetan berriro gauzatzea erabaki.
Mozioari buruzko txosten osoa irakurtzeko HEMEN sakatu.

Eguzki, Euskal Herriko Talde Ekologista eta Antinuklearrak baikor baloratzen du Barakaldoko Udalbatzak hartu duen erabakia kutsadura iturri potentzial batez kontzientzia hartzen, kalteberena den arloa, haurrak, babesten eta Zuhurtziaren Printzipioa gauzatzen lagunduko duelako, guzti hau Europar Kontseiluaren Legebiltzar Batzordeak 2011ko maiatzaren 27an aho batez onartutako 1815 ebazpenaren ildotik joaten delarik: http://www.next-up.org/pdf/Consejo_de_Europa_Resolucion_1815_Los_peligros_potenciales_de_los_campos_electromagneticos_y_sus_efectos_en_el_medio_ambiente_08_06_2011

Moción aprobada en el Ayuntamiento de Barakaldo en 2012.
 
El jueves 26 de julio el Pleno Municipal de Barakaldo aprobó por unanimidad una moción presentada por Eguzki en la que se decide realizar una campaña de concienciación sobre los riesgos del uso excesivo de teléfonos móviles por parte de los niños y niñas y la inconveniencia de regalárselos.
Esto es lo que se ha aprobado:

1. Impulsar una campaña de concienciación dentro de la Agenda 21 escolar contra el uso inmoderado de teléfonos móviles entre los niños y niñas, en línea con la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la Resolución del Parlamento Vasco, alertando de  los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y de otros dispositivos emisores de microondas.

2. Utilizar para la divulgación de esta campaña los medios publicitarios que dispone el ayuntamiento de forma gratuita: Revista Aita-ama, redes sociales, revistas municipales, web del ayuntamiento, etc.

3.  Buscar posibles fuentes de financiación externas.

4. Desarrollar esta campaña previa a la navidades de 2012, como acción enfocada al consumo responsable y la salud infantil. Tras valorar los resultados de dicha campaña, decidir su incorporación en posteriores años.

Para leer el informe completo sobre la Moción pulsar AQUI.

Eguzki, Euskal Herriko Talde Ekologista eta Antinuklearra valora positivamente esta decisión en la medida que contribuye a tomar conciencia de una fuente potencial de contaminación como son las onda electromagnéticas y a incidir en el Principio de Precaución protegiendo al sector más vulnerable, la infancia, en línea con lo establecido en la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria Europea el 27 de mayo de 2011: http://www.next-up.org/pdf/Consejo_de_Europa_Resolucion_1815_Los_peligros_potenciales_de_los_campos_electromagneticos_y_sus_efectos_en_el_medio_ambiente_08_06_2011