viernes, 4 de abril de 2014

Zaborrak eta hondakinak Galindo ibaiaren ertzetan Barakaldo eta Sestaon -//- Basuras y residuos en el cauce y márgenes del rio Galindo en Barakaldo y Sestao

GALINDO BARAKALDO
GALINDO SESTAO


Argazki guztiak ikusteko hemen sakatu -//- Para ver todas las fotos pulsar aquí

(Más abajo en castellano)
 
 Martxoaren 27an eta 28an hurrenez hurren, Sestaoko eta Barakaldoko Udal Gobernuei eta baita URAri ere, Uraren Euskal Agentzia, idatziz jakinarazi diegu Galindo ibaiak egiten duen bidearen hainbat gunetan hondakinak eta zabor pilaketak daudela,  Barakaldo eta Sestaoko udalerriak lotzen dituen zubitik, Galindo eta Ballonti ibaiak elkartzen diren punturaino hain zuzen ere. 

Zabor pilaketa hauen jatorria, ibaiaren ur-goraldiek uzten dituzten materialetan eta pertsona batzuek botatzen dituzten zaborretan dagoela, imajina dezakegu, aurkezten ditugun argazkietan ikus daiteken bezala....
...........
Los dias  27 y 28 de marzo hemos informado por escrito a los Gobiernos Municipales de Sestao y Barakaldo, así como a URA, Agencia Vasca del Agua, de la existencia de concentraciones de residuos y basuras en varios puntos del recorrido del río Galindo, concretamente en la zona que va desde el puente que une Barakaldo con Sestao hasta la confluencia de los ríos Galindo y Ballonti.

Estas  concentraciones de basuras pueden deberse en el caso del cauce del río Galindo tanto a las que se acumulan por arrastre de la marea como por las que determinadas personas vierten en las mismas, tal y como puede apreciarse en las fotos que facilitamos....
(Más abajo en castellano)
PRENTSA- OHARRA.

ZABORRAK ETA HONDAKINAK GALINDO IBAIAREN ERTZETAN BARAKALDO ETA SESTAON


Martxoaren 27an eta 28an hurrenez hurren, Sestaoko eta Barakaldoko Udal Gobernuei eta baita URAri ere, Uraren Euskal Agentzia, idatziz jakinarazi diegu Galindo ibaiak egiten duen bidearen hainbat gunetan hondakinak eta zabor pilaketak daudela,  Barakaldo eta Sestaoko udalerriak lotzen dituen zubitik, Galindo eta Ballonti ibaiak elkartzen diren punturaino hain zuzen ere.  

Zabor pilaketa hauen jatorria, ibaiaren ur-goraldiek uzten dituzten materialetan eta pertsona batzuek botatzen dituzten zaborretan dagoela, imajina dezakegu, aurkezten ditugun argazkietan ikus daiteken bezala.    

Zabor pilaketa hauek ubidetan eta ibaien ondoan dauden oinezkoentzako bideetan aurki ditzakegu, udal garbiketa-zerbitzuek ikusteko moduan eta haiei dagokie zonalde naturalen garbiketa egokia egitea. Ondorioz, beste behin ere, zonalde hauen garbiketa eskatzen dugu eta aldi berean, gune beltz hauek modu egokian seinalatuak izatea.  

Barakaldoko Udal Gobernuari dagokionez, urte eskasa batean, honako hau da, udalerriko zonalde naturaletan zabortegiak edota zabor pilaketak daudela jakitera ematen dugun hirugarren aldia. Gure salaketak honako hauek izan dira hain zuzen ere:

-Solondo Errekastoa Agate Deuna auzoan: 2013ko apirilaren 15ean, Udal Erregistroan aurkeztutako idazki baten bidez, errekastoaren ubidean eta ertzetan zabortegi bat zegoenaren berri eman genuen. Ordutik hona, ia-ia urte bat igaro da, eta garbiketa partziala egin dute; errepidetik ikus daitezken hondakinak kendu dituzte baina gainontzekoak utzi dituzte.    

Joan den urtarrilaren 27an, zonalde hau erabat garbitzeko eskaera zekarren mozioa aurkeztu genuen, baina oraindik ez da udalbatzan sartua izan.  

-Basatxu-La Dinamita: Barakaldok, orain dela urte eskas batzuk, pairatu zuen higiezin espekulazioaren eta burbuilaren ondorioz, mendialdean dagoen orube honetan, nahi duenak zaborrak botatzeko zonalde egokia dauka, 2014ko otsailaren 10an Udal Erregistroan aurkeztu genuen idazkian jakitera eman genuen bezala. Honen ondorioz, martxoaren 31 erreferentzia datatzat hartuta, zonaldean eman den “garbiketari” dagokionez, beheko aldean dagoen zelaigunean sakabanatuta zeuden zaborrak… ertzeetara mugitu dituzte, gutxiago ikus daitezen! Goiko aldean, berriz, pilatutako zabor kopurua gora doa.

Azkenik, honek gogoeta hau egitera garamatza, harrigarria da egun Barakaldon dagoen desoreka; zonalde ezkutukoenetan ere kartel kritikoak, baita  ekologiarekin lotutakoak, aurkitu, zentsuratu eta kentzeko erabiltzen dituzten baliabide handien, eta begi bistara dauden zabortegiak aurkitu, garbitu eta seinalatzeko erabiltzen dituzten baliabide eskasen artean.  

Honek zer esan nahi du: Udal Gobernuak harrotasunez aurkezten duen platino-erratza Barakaldon sortzen ditugun hondakinen %80a Zabalgarbira eramateko eta gainontzekoak, udalerriko mendi, errekasto eta ibaietan usteltzen uzteko baliagarria baino ez dela?

Barakaldon, 2014ko apirilaren 4ean

................
NOTA DE PRENSA
 
BASURAS Y RESIDUOS EN EL CAUCE Y MARGENES DEL RIO GALINDO EN BARAKALDO Y SESTAO
Los dias  27 y 28 de marzo hemos informado por escrito a los Gobiernos Municipales de Sestao y Barakaldo, así como a URA, Agencia Vasca del Agua, de la existencia de concentraciones de residuos y basuras en varios puntos del recorrido del río Galindo, concretamente en la zona que va desde el puente que une Barakaldo con Sestao hasta la confluencia de los ríos Galindo y Ballonti.

Estas  concentraciones de basuras pueden deberse en el caso del cauce del río Galindo tanto a las que se acumulan por arrastre de la marea como por las que determinadas personas vierten en las mismas, tal y como puede apreciarse en las fotos que facilitamos.

Estas concentraciones de basuras se encuentran tanto en el cauce como en los paseos adyacentes de estos ríos, a plena vista de los servicios municipales de limpieza y es a ellos a quienes corresponde la correcta limpieza de estas zonas naturales. Por lo tanto, una vez más, pedimos la limpieza y cuando proceda la correcta señalización de estos puntos negros.

Por lo que respecta al Gobierno Municipal de Barakaldo hemos de hacer constar que en menos de un año esta es la tercera vez que avisamos de vertederos o acumulaciones de basuras en zonas naturales del municipio. Concretamente estas han sido nuestras denuncias.

-Arroyo Solondo en Santa Agueda: el 15 de abril de 2013 informamos mediante instancia en el Registro Municipal de la existencia de un vertedero tanto en el cauce del arroyo como en sus márgenes. Después de transcurrido casi un año sólo ha sido limpiado parcialmente; se han retirado los residuos más visibles desde la carretera y se han dejado los demás.

El pasado 27 de enero introdujimos una moción reclamando la limpieza completa de la zona sin que hasta el momento haya sido introducida en ningún pleno.

-Basatxu-La Dinamita: como resultado de la burbuja especulativa e inmobiliaria que vivió Barakaldo en años anteriores este solar en medio del monte ha quedado como el perfecto lugar para vertidos incontrolados para cualquiera que quiera hacerlo y  así lo informamos por escrito el 10 de febrero de 2014 en el Registro Municipal. Como consecuencia y a fecha 31 de marzo la “limpieza” realizada en la explanada inferior ha consistido en mover los residuos del centro de la citada explanada…. ¡para dejarlos en los márgenes de la misma y que no se vean tanto! En la zona superior siguen aumentando el número de residuos vertidos.

Para terminar, y a modo de reflexión, sorprende el desequilibrio municipal entre los enormes medios que se destinan para algunas limpiezas, por ejemplo para localizar carteles ecologistas hasta en el rincón más apartado del municipio y censurarlos, y la supuesta escasez de recursos para detectar estos vertederos a la vista de todos y proceder a su limpieza y señalización.

¿Será que la famosa escoba de platino de la que alardea el Gobierno Municipal es sólo para enviar más del 80% de los residuos de Barakaldo a la incineradora de Zabalgarbi y el resto dejar que se pudra en montes, arroyos y ríos del municipio?

Barakaldon, 2014ko apirilaren 4ean