lunes, 3 de noviembre de 2014

Errekatxorako autobusa: burusoila ala bi ilordekin -//- Autobús a Errekatxo: o calvos o con dos pelucas

Argazkia: Barakaldo Digital

(Más abajo en castellano)
 Kafkianoa.

Azken hilabetetan Aldundiko Gobernua (EAJ) etengabe egon da eskatzen Udalari Errekatxorako autobus linea (3139) bere gain hartzeko. Eta zentzuko arrazoiarekin egiten zuen; hiri barruko linea zen eta legez Udalari dagokio zerbitzu publiko hori bermatzea.

Udal Gobernuari eta Udal Batzari dagozkien erabakiak hartzen (zerbitzuaren kontratazioa, langile berriak, e. a.) eta zerbitzua abian jartzen behartu eta gero, Aldundiko Gobernuak ustekabean iritzia aldatu eta Errekatxorako Bizkaibuseko lineari eusten dio. Hau da, autobus linearik gabe geratzeko arriskutik ordutegia eta zerbitzu berbera betetzen duten bi linea edukitzera igaro gara.
..........
 Kafkiano.

El Gobierno Foral (PNV) llevaba meses exigiendo al Ayuntamiento que se hiciera cargo de la línea de autobús (3139) que une el centro con el barrio de Errekatxo. Y lo hacía con una razón de peso; la línea era urbana y por ley correspondía al Ayuntamiento garantizar ese servicio público.

Después de obligar al Gobierno Municipal y al Pleno a tomar las decisiones pertinentes; contratación del servicio, nuevos trabajador@s, etc. y poner en marcha el servicio, el Gobierno Foral por sorpresa se desdice y mantiene la línea del Bizkaibus  a Errekatxo. Es decir, hemos pasado del riesgo de quedarnos sin autobús a tener en funcionamiento dos autobuses con el mismo horario  y cubriendo el mismo servicio.
Errekatxorako autobusa: burusoila ala bi ilordekin

Kafkianoa.

Azken hilabetetan Aldundiko Gobernua (EAJ) etengabe egon da eskatzen Udalari Errekatxorako autobus linea (3139) bere gain hartzeko. Eta zentzuko arrazoiarekin egiten zuen; hiri barruko linea zen eta legez Udalari dagokio zerbitzu publiko hori bermatzea.

Udal Gobernuari eta Udal Batzari dagozkien erabakiak hartzen (zerbitzuaren kontratazioa, langile berriak, e. a.) eta zerbitzua abian jartzen behartu eta gero, Aldundiko Gobernuak ustekabean iritzia aldatu eta Errekatxorako Bizkaibuseko lineari eusten dio. Hau da, autobus linearik gabe geratzeko arriskutik ordutegia eta zerbitzu berbera betetzen duten bi linea edukitzera igaro gara.

Txistetarako unea gainditu eta gero galdera batzuk bururatzen zaizkigu:

-Zein motako irizpide objetiboak erabili ditu Aldundiko Gobernuak iritzia aldatzeko?

-Agian uste dute Bizkaia haien kortijoa dela eta haien nahierara nahi dutena erabaki dezaketela?

-Udalak K-busaren enpresarekiko hitzarmena bertan behera utzi behar badu, Aldundiko Gobernua izango da kosteak ordainduko dituena?

-Norbait epaituko dute gaitasun ezagatik edo behintzat nagusikeriagatik? Barka, azken hauek ez dira delituak eta ez daude ezta dimititzeko behartuta ere.

Afera honek Aldundiko Gobernuak, Jose Luis Bilbao buru, Errekatxotik oso gertu gauzatu zuen beste “bilbainada” bat gogorazten digu: Supersur-a. Gorostiza eta Argalarion kalte ekologiak handiak egiteaz gain ekonomikoki guztiz defizitarioa dena. Guztion diruarekin ordaintzen ari den zorra hain zuzen ere.

Diru publikoa (guztiona) xahutzearen ohitura eta bere ezgaitasunarengatik (kasurik hoberena) inork ez ordaintzearenak kirol nazionala dirudi.


Garraio publikoa

Eguzkin kalitatezko eta eskuragarria den garraio publikoaren alde gaude, eta hori lortzeko Erakundeen koordinazioa, planifikazioa eta erabiltzaileen parte hartzea ezinbestekotzat jotzen ditugu.

Alta, Erakundeen arteko hika mikak, gobernu bakoitzean dagoen alderdi politikoaren arabera, eguneroko ikuskizunak dira; garraioaren gaia (ia gai guztiekin bezala) eta norberaren lineak (kasu honetan Bizkaibus eta Kbus) kontrako arma gisa erabiliz bazkide-etsaia higatzeko asmoz. Hots; zerbitzua hobetzeko bideratuta eta gizarteko eztabaida tekniko hutsa izan beharko zenaren alderantzizkoa. Hori dela eta leku batzuetan zerbitzu eza edo eskasa eta beste batzuetan solapatzen diren lineak aurkitu ditzakegu.

Guzti hau esanda, eta Errekatxoko kasu partikularrean ardurak zehazteagatik, Aldundiko Gobernuaren jarrera salatzen dugu; harroputza, ezgauza eta zarrastelkeriagatik. Horretaz gain, azkeneko konpobidea izango dena izango dela, garraio publikoaren zerbitzu duina bermatzeaz gain, lardaskeria honetatik sortuko diren diru koste guztiak Aldundiko Gobernuak ordaindu ditzatela eskatzen dugu. Baina askoz hobe izango zen arduradunek haien poltsikoetatik ordaindu beharko balute.

Barakaldo 2014-11-03

.....................
Autobús a Errekatxo: o calvos o con dos pelucas

Kafkiano.

El Gobierno Foral (PNV) llevaba meses exigiendo al Ayuntamiento que se hiciera cargo de la línea de autobús (3139) que une el centro con el barrio de Errekatxo. Y lo hacía con una razón de peso; la línea era urbana y por ley correspondía al Ayuntamiento garantizar ese servicio público.

Después de obligar al Gobierno Municipal y al Pleno a tomar las decisiones pertinentes; contratación del servicio, nuevos trabajador@s, etc. y poner en marcha el servicio, el Gobierno Foral por sorpresa se desdice y mantiene la línea del Bizkaibus  a Errekatxo. Es decir, hemos pasado del riesgo de quedarnos sin autobús a tener en funcionamiento dos autobuses con el mismo horario  y cubriendo el mismo servicio.

Una vez pasado el momento de los chistes se nos ocurren unas cuantas preguntas:

-¿Qué tipo de razones objetivas a utilizado el Gobierno Foral para cambiar de opinión?

-¿Tal vez piensan que Bizkaia es su cortijo y pueden decidir y deshacer a su antojo?

-Si el Ayuntamiento tiene que rescindir el contrato con la empresa de K-Bus ¿Será el Gobierno Foral quien pague los costes?

-¿Alguien va a ser encausado por ineptitud o al menos prepotencia? Perdón, que esto no está castigado por ley, y ni siquiera están obligados a dimitir.

Esto nos recuerda otra “bilbainada” deficitaria muy cercana a Errekatxo y realizada por el Gobierno Foral con Jose Luis Bilbao a la cabeza; la deficitaria Supersur que además de suponer un destrozo ecológico de envergadura en Gorostiza y Argalario, está suponiendo una importante sangría de dinero público por  la que nadie ha respondido.

Esto de fundir dinero público y que nadie pague por su ineptitud (en el mejor de los casos) parece ser un deporte nacional.


Transporte público

Desde Eguzki apostamos por potenciar el transporte público asequible y de calidad, y para eso entendemos que es imprescindible la coordinación y planificación conjunta de las instituciones y la participación de los usuarios.

Sin embargo las polémicas entre instituciones, según qué partido las gobierne, utilizando el tema de los transportes (como con casi todos los temas) como arma arrojadiza es uno de los espectáculos habituales en los que cada cual utiliza sus líneas, en este caso Kbus y Bizkaibus para desgastar a su socio-contrincante. Es decir; la antitesis de lo que debiera ser un debate colectivo puramente técnico y dirigido a la mejora del servicio público. Así nos encontramos con lugares con un servicio nulo o deficitario y otros con solapes de recorridos.

Dicho esto, y por concretar responsabilidades, en el caso particular de Errekatxo, denunciamos la actitud del Gobierno Foral; por prepotente, inepta y despilfarradora, y pedimos que sea cual sea la solución final que se adopte, que esta garantice un servicio de transporte público correcto, y que los gastos derivados de este desaguisado los cubra el Gobierno Foral. Aunque sería mejor que lo abonaran los responsables de esta chapuza de su propio bolsillo.

Barakaldo 2014-11-03